Západočeská pobočka

Podzimní pozorovací víkend 2008

V termínu 24. až 26. 10. proběhl na hvězdárně v Rokycanech tradiční pozorovací víkend Západočeské pobočky České astronomické společnosti. Program pozorovacího víkendu byl zaměřený nejenom na pozorování noční oblohy ale i na přednáškovou činnost, která byla převážně spojena s přípravou na cestu do Číny, kde v roce 2009 nastane další úplné zatmění Slunce. Západočeská pobočka společně s dalšími astronomickými subjekty v západních Čechách připravuje netradiční expedici do Číny za tímto přírodním úkazem. Následující fotografie dokumentují průběh pozorovacího víkendu, jak ho zachytili někteří z nás. Velmi zajímavý program probíhal především v sobotu dopoledne, kdy jsme měli možnost s  paleontologem panem doktorem Pšeničkou ze Západočeského muzea navštívit několik velice zajímavých paleontologických a geologických lokalit. Více informací o pozorovacím víkendu naleznete v prosincovém zpravodaji ZaČAS.

Několik málo fotografií z pátečního pozorování dalekohledem Celestron TSC/PW CDK-20 Astrograph.
První lokalita, kterou jsme navštívili, se nacházela nedaleko Mýta. Sběr na poli byl dosti problematický. Mnohem většího úspěchu jsme sklidili v nedalekém příkopě. Uvnitř pevných konkrecích tzv. „Rokycanské kuličky“ se nachází ordovická fauna.
Druhá zastávka nás zavedla na lokalitu Štilec, kde se nachází karbonské rostliny zachované v tufech (druh horniny ze sopečného popela). Zde se konečně mohli někteří jedinci pořádně vyřádit s krumpáčem a lopatou.
Asi nejzajímavější lokalitou pro nás byl Kosev,bývalý kamenolom nedaleko Berouna. Na základě povolení majitele, jsme se mohli vydat sbírat silurskou faunu a flóru. Lom je nádherný a v jeho útrobách jsme strávili asi nejvíce času ze všech lokalit. Na dně samotného lomu je uměle vytvořené jezírko s dokonale čistou vodou, ve které žijí i raci.
Poslední lokalita, kterou jsme navštívili během naší sobotní expedice.
Několik málo fotografií nasbíraného materiálu.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 31. 10. 2008

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti