Západočeská pobočka

Den s pobočkou na Expedici v Bažantnici

V sobotu 23. srpna 2008 proběhlo již třetí pokračování Dne s pobočkou na expedici. Západočeská pobočka, která kdysi Expedici spolupořádalaHvězdárnou a planetáriem Plzeň, dnes organizuje vždy jeden den, aby vstoupila do podvědomí účastníků a reprezentovala svojí činnost.

Letošní Den s pobočkou vypadal že proprší, alespoň ranní vydatný déšť tomu nasvědčoval. Naštěstí první část dne byla věnována stavění raket na vodní pohon a k tomu déšť nevadí. Úkolem 5 skupin bylo postavit do oběda raketu nebo rakety, které budou mezi sebou soutěžit o co nejdelší dolet a co nejvyšší dobu setrvání ve vzduchu. Vzhledem k tomu, že na expedici jezdí spousta lidí, objevilo se mnoho nápadů jak rakety vylepšit a zdokonalit. Již při testovacích startech bylo vidět, že s délkou letu nebude problém. Horší situace nastala s udržením rakety co nejdelší dobu ve vzduchu. Po obědě následoval oficiální start, který měl čtyři kola. Nejdelší let nakonec měřil 54,8 metru a nejdéle vydržela raketa ve vzduchu 4,33 sekundy, naproti tomu nejkratší měřená délka byla v záporných číslech, když raketa hnána větrem přistála za zády odpalujících.

Odpolední aktivity jsou vždy spíše zábavnější formy a proto pokračování dne následovalo stezkou odvahy. V lese byla připravena stezka, kterou mělo každé družstvo projít se zavázanými očima. Podstatné bylo, že skupinu vedl její vedoucí a všichni ostatní mu museli důvěřovat kam je vede. Na závěr pak museli všichni vybrat ze tří ingrediencí tu jedlou a ochutnat jí.

Trocha zábavy a trocha umu byla potřebná k vytvoření colatrysku. S pomocí Coca-coly light, mentosů a vrtačky musela každá skupiny vytvořit colatrysk. Jak se to povedlo hodnotila odborná porota, která pak přidělila všem body do celotáborové hry. Bohužel počet použitých Col a mentosů byl malý a tak výsledné colatrysky nedosahovaly rozměrů známých ze serveru www.eepybird.com, snad se příště dočkáme něčeho takového.

Poslední aktivitou, která se ještě dala stihnut před závěrečným hodnocením, bylo za úkol pomocí dvou prken a provázků překonat vzdálenost 20 m v co nejkratším trase. Každá skupina přišla s nějakým způsobem, ale nejrychlejší byla nakonec přece jen jedna a s časem 20 sekund zvítězila.

Závěrečné hodnocení a dekorování vítězů již bylo jen zpestřením dne. Na serveru astro.cz se nachází fotogalerie z letošního Dne s pobočkou, ale i z loňského.

Na stránkách HaP Plzeň vychází online deník z expedice.

Fotogalerie z akce

Autor článku: Marek Česal
Aktualizace: 19. 1. 2009

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti