Západočeská pobočka

Věda v ulicích a Evropská noc vědců 2006

Ve dnech 22. a 23. září 2006 se Západočeská pobočka České astronomické společnosti, Hvězdárna a planetárium Plzeň a Hvězdárna v Rokycanech společně zúčastnily dvou akcí - Věda v ulicích a Evropská noc vědců. Obě akce mají za cíl seznamovat nejširší veřejnost s nejnovějšími vědeckými výsledky.

Věda v ulicích

Akce nazvaná Věda v ulicích, pořádaná společností Česká hlava, se v Plzni konala poprvé. V minulých letech proběhly, za obrovského zájmu veřejnosti, dva ročníky v Praze a pořadatelé se rozhodli pro rozšíření této akce mimo naše hlavní město. První vlaštovkou se stala letos právě Plzeň.

Společná expozice všech třech našich astronomických institucí byla v pátek i v sobotu umístěna před budovou Západočeského muzea na Anglickém nábřeží. A co jste mohli vidět? Ve větším ze stanů byla umístěna výstava věnovaná expedicím za úplným a prstencovým zatměním Slunce, prostorový model souhvězdí, expozice marsovské krajiny s modelem robotického vozítka, meteorologická stanice používaná při zatměních Slunce a ukázka jak vlastně vypadá dalekohled. Dále zde byl stůl s propagačními materiály všech tří organizací. Z něj bezkonkurenčně nejrychleji mizela vystřihovánka slunečních hodin ve tvaru krychle. Během obou dnů jich bylo rozdáno několik set kusů. Před stanem probíhala celou dobu astronomická soutěž pro děti a mládež.

V menším stanu a dle potřeby i venku byly předváděny nejrůznější astronomické a fyzikální pokusy. Velkému zájmu veřejnosti se zde těšila především ukázka zapálení dřeva pomocí zrcadla obráceného na Slunce a starty raket vyrobených z PET lahví.

Na trávníku probíhajícím Šafaříkovými a Kopeckého sady byly rozestaveny stojánky s modely jednotlivých planet a každou sudou hodinu se konala procházka touto zmenšenou Sluneční soustavou s doplňujícím výkladem. V sobotu odpoledne se náhle u jednoho ze stojánků objevil cizí stan a v něm probíhala svatební hostina. Tito novomanželé jsou v historii lidstva asi jediní, kdo může prohlašovat, že měli svatbu na Plutu.

Vzhledem k vynikajícímu počasí, které trvalo po oba dny, se velkým tahákem stalo pozorování Slunce dalekohledem. I přes to, že se momentálně nacházíme poblíž minima Sluneční činnosti a k vidění byla pouze jedna malá skupina slunečních skvrn a nepočetné protuberance, tvořily se u všech dalekohledů dlouhé fronty zájemců. Aby se zájemci mohli podívat na různé možnosti pozorování Slunce, byl k dispozici dalekohled s filtrem pro přímé pozorování fotosféry, dalekohled umožňující projekci Slunce a chromosférický dalekohled. U dalekohledu s projekcí byla prováděna také demonstrace nebezpečnosti přímého pohledu na Slunce bez filtru, přičemž bylo spotřebováno mnoho pomůcek a okolím se šířil typický zápach spáleného papíru. Součástí této venkovní expozice byla v sobotu i ukázka provozu meteorologické stanice napojené na přenosný počítač, pro možnost okamžité demonstrace výsledků.

Všechny výše uvedené expozice navštívili v pátek dopoledne především žáci základních a studenti středních škol, odpoledne a hlavně v sobotu pak zájemci z řad veřejnosti nejen z celého Plzeňského kraje. Dle odhadu se na akci přišlo podívat několik (5-6?) tisíc lidí.

Evropská noc vědců

Vsuvkou mezi oba dny byla Evropská noc vědců. Jedná se o akci vyhlášenou Evropskou komisí a již loni proběhl první ročník na hvězdárně v Rokycanech. Pro letošní rok jsme se, po dohodě s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity, přesunuli do Plzně, konkrétně na nádvoří Škodovky u její 1. brány. Zde proběhly, ve stanu umístěném na nádvoří, dvě přednášky na téma fyzika v každodenním životě člověka a Marsovské obrázky ve 3D. Součástí expozice byla výstava o světelném znečištění s ukázkou jak správně svítit a venku před stanem fyzikální pokusy přesunuté z vědy na ulici. Na volné ploše byly po soumraku umístěny tři dalekohledy pro noční pozorování. Veřejnost se mohla na vlastní oči přesvědčit, že z přesvětleného města není na obloze moc k vidění, a že výstava o světelném znečištění nelže.

I tato akce se těšila zájmu veřejnosti a náš stan a dalekohledy navštívilo několik set lidí. Malou kaňkou na průběhu bylo podium s hlasitou hudební produkcí umístěné nepříjemně blízko.

Je nutno poděkovat všem pracovníkům obou hvězdáren a členům kroužků a pobočky ČAS, kteří se podíleli, zcela nezištně a částečně i ve svém volném čase na přípravě akce a vydrželi celý 23 hodinový maratón přerušený pouze několika hodinami spánku a to i za cenu spálených obličejů, poničených hlasivek, bolavých zad a dalších nepříjemností.

Fotografie z akcí

Hlavní stánek pořádajících organizací, vlevo stanoviště detektivní soutěže pro školy pořádané ZČU. Meteorologická stanice a dalekohledy.
Stánek s výstavou o slunečních zatměních a plakáty všech tří organizací. Stanoviště soutěží.
Večerní přednášky na Noci vědců měly velký úspěch, fotografie pochází z druhé přednášky o Marsu v 3D, posluchači museli mít brýle pro správné zobrazení 3D obrázků. O velkém zájmu o přednášky na Noci vědců svědčí i to, že se někteří ani nedostaly do stanu.
Model sopky, který se předváděl celý den v rámci astronomické kuchařky na Vědě v ulicích, získal večer ještě na zajímavosti. V sobotu byly dalekohledy přesunuty před hlavní stan.
Ani stánek astronomické kuchařky si nemohl stěžovat na nezájem návštěvníků. V sobotu na stánku astronomické kuchařky přibyly k jednoduchým astronomickým pokusům i „kouzelnické triky“ jako například propichování nafouknutého balónku.
Účastníci procházky po modelu sluneční soustavy v poměru 1:28 miliardám u planety Uran. Detailní pohled na popisek u planety Neptun, která byla samozřejmě součástí modelu sluneční soustavy.
Sobotní odpoledne bylo vylepšeno starty vodní rakety, která prošla spoustou modifikací. Ani s blížícím se koncem akce, neopadl zájem o soutěže, meteorologickou stanici či pozorování Slunce.
10 minut před pátou se za velkého zájmu diváků konal poslední start vodní rakety. Neúplný tým autorů stojí skromně v pozadí za odpalovačem. I poslední jedlá kometa všem chutnala a její osud byl podobný těm předešlým, byla snězena.

Autor článku: Marek Česal
Aktualizace: 24. 8. 2008

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti