Západočeská pobočka

Astraea v Čechách

Na začátku června nás čeká po dlouhé době skutečně mimořádně příznivý zákryt jasné hvězdy velkou planetkou. S ohledem na výjimečně dobré pozorovací podmínky bychom tomuto úkazu měli také věnovat přiměřeně vysokou pozornost.


Stín planetky Astraea by měl, podle upřesnění provedeného S. Prestonem, 6. června 2008 pozdě večer, krátce po soumraku (21:00:30 UT) od severozápadu k jihovýchodu protnout téměř celé Čechy (s výjimkou východních Čech). Doporučený pozorovací interval pro centrální Evropu je 20:59:00 až 21:02:00 UT. Zakrývaná hvězda s vizuální jasností 8,9 mag se nachází v centrální části souhvězdí Panny. Daná oblast se bude v čase úkazu promítat dostatečně vysoko nad jihozápadní obzor (A=217°; h=36°).

/obr.php?pid=2198

Veškeré potřebné údaje a vyhledávací mapky jsou k dispozici na asteroidoccultation.com. Na připojeném obrázku je předpokládaný průběh stínu na území ČR (černá čára - centrální linie, modré čáry - okraj stínu, červené - nejistota předpovědi).

Jak je zřejmé z připojených dat, jedná se o zákryt mimořádně jasné hvězdy (8,9 mag) velkou a tím pádem i relativně jasnou planetkou (119 km, 11,0 mag). Trvání úkazu na centrální linii bylo spočteno na plných 16,8 s, což odpovídá průměru planetky. Velká a jasná planetka občas vede k problémům s velikostí poklesu jasnosti dvojice při zákrytu. Tentokrát nás však, s ohledem na jasnost hvězdy, ani tento problém nečeká. Hodnota poklesu jasnosti 2,2 mag, je již dobře akceptovatelná i pro bezproblémové vizuální pozorování. Uváděná přesnost předpovědi koresponduje se skutečností, že se jedná o jednu z prvně objevených planetek s dobře známou dráhou. Na centrální linii byla stanovena pravděpodobnost pozitivního měření na neuvěřitelných 97% a velmi vysoká zůstává i v oblasti okraje stínu (50%). Ve vzdálenosti 1 sigma pak rychle klesá na 15,9%. Problém v tomto případě nám tedy může připravit snad pouze nepřízeň počasí. Všechny ostatní parametry úkazu jsou bez chyby.

Tento úkaz si vzhledem k jistotě upřesnění, ideální dráze předpověděné stopy stínu a rozložení pevných stanovišť naší sítě (z nichž 13 leží v teoretickém pásu stínu) určitě zaslouží maximální pozornost. Pokuste se získat i další spolupracovníky z řad zájemců o astronomii, kteří se jinak o zákryty hvězd planetkami nezajímají a pokusme se společně s nimi vytvořit co nejhustší a nejideálnější pokrytí stínu. Neměly by tomu tentokrát bránit ani technické problémy, neboť v krajním případě k úspěšnému pozorování bude stačit dalekohled typu Somet, stopky (případně nahrazené diktafonem) a hodiny řízené signálem DCF77.

Pokud se Vám podaří postavit mobilní stanoviště, dejte, prosím, co nejdříve vědět a pokusíme se společně zopakovat úspěšná pozorování, jakými byly zákryty planetek Tercidina a Bertholda.

Pokud bude přát počasí určitě pozorujte. Tento úkaz je velkou nadějí pro velké množství pozorovatelů naší sítě získat pozitivní výsledek a pro síť jako celek ukázat své možnosti. Svá hlášení o provedených měřeních časů zašlete na emailovou adresu Hvězdárny v Rokycanech halir(at)hvr.cz. Hodně štěstí.

Autor článku: Karel Halíř
Aktualizace: 28. 5. 2008

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti