Západočeská pobočka

Jaro 2008 - aneb 3 v 1

Po přečtení nadpisu každého určitě napadlo, že i pobočka se chce zařadit mezi firmy, které Vám přecpávají schránku reklamními letáky a snaží se Vás nalákat na nějakou úžasnou nabídku. Nemusíte se bát, není tomu tak. V tomto případě se pouze jedná o pozvánku k účasti na třech akcích, které se termínově překrývají. Ale vezměme to pěkně po pořádku (a to odzadu).


Messierovský maratón 2008 a Messierpárty

V noci 5. / 6. dubna 2008 se uskuteční na Hvězdárně v Rokycanech další ročník Messierovského maratónu. Odstartován bude v sobotu ve 20.30 SELČ a ukončen v 5.30 SELČ v neděli ráno. Podat přihlášku k účasti je nutno osobně nejpozději hodinu před startem a odevzdat výsledky do 6.00 SELČ ráno. Slavnostní vyhlášení vítěze tohoto ročníku proběhne v neděli ráno.

Pro ty, kteří by se chtěli na objekty Messierova katalogu „jen tak“ podívat, bude opět připravena „Messierpárty“. V jejím průběhu bude možno porovnat viditelnost jednotlivých objektů několika různě velkými dalekohledy.

Přijet můžete samozřejmě i za nepříznivého počasí. V tomto případě proběhne „Messierpárty pod střechou“ hvězdárny. Bude připraveno povídání o akcích uskutečněných v roce 2007 vč. promítání videí a obrázků. Nebo můžete čas využít k popovídání si s kolegy, výměně zkušeností apod. Mluvit se určitě bude o blížících se zatměních Slunce v Rusku a Číně.


Pozorovací víkend jaro 2008

Výše popsaný Messierovský maratón bude letos součástí pravidelného jarního pozorovací víkendu, který se uskuteční na Hvězdárně v Rokycanech ve dnech 4. - 6. dubna. Hvězdárna bude otevřena nepřetržitě od pátku od 17 hodin SELČ do nedělního poledne. V případě jasné oblohy budou pro zájemce po obě noci připraveny podklady pro vizuální pozorování meteorů a proměnných hvězd. Samozřejmě si můžete vlastními dalekohledy „jen tak“ prohlížet oblohu a nechat do svých okulárů nahlédnout zvědavé kolegy. Noc z pátku na sobotu je také možno využít k pozorování v rámci Messierovského týdne (viz níže). Pro případ špatného počasí bude po oba večery připraveno posezení pod střechou hvězdárny, které je popsáno v odstavci o Messierovském maratónu.

Každý správný pozorovací víkend by měl mít i denní náplň. A jak to bude tentokrát? Sobotní dopoledne od 10 hodin bude věnováno vizuálnímu pozorování meteorů. Hlavním bodem bude přednáška P. Habudy na téma jak pozorovat, jakých se vyvarovat chyb apod., po které bude následovat diskuse. Dorazit by měli i zástupci skupiny, která se pokouší oživit tento druh pozorování v rámci celé České republiky. S nimi bude možné neformálně diskutovat samozřejmě i mimo rámec přednášky, prakticky po celý víkend.

Dalším bodem programu bude pauza na oběd, kterou zřejmě většina účastníků opět vyplní pojídáním svíčkové v hotelu U Bílého lva.

Od 15 hodin bude následovat přednáška „Putování nejen po říši středu aneb zapadlé kouty Číny 21. století“, kterou přednese Mgr. Jan Svoboda z Katedry geografie Západočeské univerzity. Určitě by si ji měli poslechnout ti, kteří uvažují o cestě za zatměním Slunce v červenci 2009.


Messierovský týden 2008

Stejně, jako v minulých letech, se pořadatelé maratónu rozhodli, vzhledem k většinou špatným meteorologickým podmínkám panujícím v tuto dobu, rozšířit možnosti zájemců o tento typ pozorování. Proto do celkového hodnocení budou zařazena i pozorování z nocí předcházejících oficiálnímu maratónu a to od noci 28. / 29. března 2008, která vzniknou za podmínek stanovených pro maratón tj. jeden pozorovatel, jedna noc a dalekohled(y) bez automatického navádění. Přehledný záznam o pozorování, v členění alespoň objekt a čas spatření je nutno doručit na Hvězdárnu v Rokycanech (nejlépe i s pozorovatelem, který se účastní celého programu víkendu) nejpozději v sobotu 5. dubna 2008 do 18 hodin. Za pravdivost uvedených údajů každý ručí svou stavovskou (pozorovatelskou) ctí! Pokud nemáte vhodné pozorovací stanoviště, můžete v noci z pátku na sobotu využít prostory Hvězdárny v Rokycanech, tak jak je popsáno výše.

Všechny tři akce jako tradičně spolupořádají Hvězdárna v Rokycanech, Hvězdárna a planetárium Plzeň a Západočeská pobočka České astronomické společnosti. Nejsou však určeny pouze jejich členům, vítáni budou i ostatní zájemci. Přijeďte si popovídat se stejně „postiženými“ lidmi, poslechnout zajímavé přednášky a překonat loňský rekord Messierovského maratónu (65 objektů)!

Vzhledem k tomu, že prostory Hvězdárny v Rokycanech nejsou nafukovací, platí jako obvykle pravidlo, že ti, kteří chtějí na hvězdárně přespat (samozřejmě ve vlastním spacáku), musí svou účast předem oznámit buď na HaP Plzeň L.Honzíkovi (tel. 377 388 400), nebo na Hvězdárnu v Rokycanech K.Halířovi (tel.371 722 622)!


Informace o tom, co je to maratón a reportáže z minulých ročníků jsou k dispozici na stránkách tématického celku Messierovský maratón.

Autor článku: Michal Rottenborn
Aktualizace: 1. 4. 2008

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti