Západočeská pobočka

Jaký byl únorový Astrovečer?

Ve středu večer 21. února se konal další z pravidelných Astrovečerů. Tentokrát se však nekonal na tradičním místě v budově Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, ale v přednáškové místnosti Hvězdárny a planetária Plzeň.

Ve 20 hodin se ujal slova ředitel HaP Plzeň Lumír Honzík a seznámil přítomné s novou studií umístění planetária v areálu Škodovky, poblíž objektu regionálního muzea Techmania. V případě, že se podaří získat finanční prostředky z tzv. Norských fondů Evropské unie, mohla by Plzeň mít po dlouhé době opět funkční planetárium a to v roce 2011. Následovala krátká informace o přípravách výpravy do Novosibirsku za úplným zatměním Slunce 1. srpna letošního roku.

Dalším bodem byly dva příspěvky astronomického minislovníčku od písmene „Q“. S tímto „nepříjemným“ písmenem se bravurně vypořádali kolegové M.Randa v příspěvku na téma Lambert Adolphe Jacques Quételet a Quarky nám ve svém příspěvku přiblížil J.Jíra.

Při losování písmene pro příští setkání všichni čekali, že horší než Q už to být nemůže. Opak byl pravdou. Los padl na písmeno „Y“. Uvidíme, jak si s ním poradí K.Halíř a V.Kalaš, kteří byli vylosováni jako přednášející pro příští Astrovečer.

Vzhledem k tomu, že v noci mělo nastat úplné zatmění Měsíce, byl další příspěvek L.Honzíka směrován k tomuto tématu. Přítomní si mohli „oprášit“ své znalosti o tom, jak vlastně zatmění vzniká a dostalo se jim i informací o tomto a dalších zatměních, která budou následovat v příštích letech. Počasí bohužel nedovolilo shlédnout zatmění a tak byl Astrovečer po půl jedenácté ukončen, aby mimoplzeňští účastníci stihli poslední spoje. Příští setkání by se mělo uskutečnit koncem května a tentokrát na tradičním místě v budově ZČU.

Fotografie z akce

Autor fotografií - Ondřej Trnka

Pohled na nově zrekonstruovanou přednáškovou místnost H+P Plzeň.
Pohled na účastníky našeho setkání
Vyslovení jména Lambert Adolphe Jacques Quételet nebylo vůbec jednoduché.
Proton má jenom tři quarky a to u,u,d.
Jeden z možných budoucích přístrojů planetária.
Pohled na studii exteriéru možné budoucí budovy H+P Plzeň.

Autor článku: Josef Jíra, Michal Rottenborn
Aktualizace: 25. 2. 2008

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti