Západočeská pobočka

Příspěvky na rok 2008

Výkonný výbor České astronomické společnosti na svém zasedání v listopadu 2007 rozhodl o výši členských příspěvků pro rok 2008. Současně výbor Západočeské pobočky rozhodl o výši pobočkových příspěvků.


Začneme tím méně příjemným. Výkonný výbor rozhodl, že příspěvky do České astronomické společnosti na rok 2008 budou zvýšeny, a to pro výdělečně činné na 400 Kč a pro studenty, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a důchodce na 300 Kč. Zahraniční členové (vyjma Slovenska) zaplatí 600 Kč. Zvýšení centrálních příspěvků do společnosti bude kompenzováno tím, že všichni členové společnosti budou dostávat časopis Astropis s vloženou přílohou Kosmické rozhledy.

Výbor Západočeské pobočky rozhodl ponechat příspěvek na činnost pobočky pro všechny členy ČAS (bez rozdílu zda jsou kmenoví, hostující či "zahraniční") ve výši 50 Kč. Pro externí členy (nečleny ČAS) je příspěvek zvýšen na 400 Kč, s výjimkou zájemců o členství v pobočce mladších 15 let, u nichž činí 50 Kč.

Hradit příspěvky je možné přímo členům výboru pobočky a revizorovi (Jíra, Česal, Kéhar, Rottenborn, Trnka, Halíř) nebo složenkou typu "C" na adresu "Hvězdárna v Rokycanech (ZpČAS), Voldušská 721, 337 11 Rokycany". U složenek je nutné uvést v oddílu zprávy pro příjemce účel platby a u hostujících členů jejich kmenovou složku ČAS (např.: "Západočeská pobočka-host, pražská pobočka-kmenový.", nebo "Západočeská pobočka-kmenový", případně "Západočeská pobočka-externí").

Komu není výše celkové platby zřejmá, může se s dotazy obracet na pokladníka pobočky M.Česala, poslat vzkaz.

A nezapomeňte, že termín pro zaplacení příspěvků končí 31. 3. 2008. V případě nezaplacení členských příspěvků do tohoto termínu, končí Vaše členství v Západočeské pobočce České astronomické společnosti!

Autor článku: Michal Rottenborn
Aktualizace: 13. 1. 2008

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti