Západočeská pobočka

Pouť k planetám v Plzni

Dovolte mi, abych Vám představil tuto myšlenku, na kterém jsem se podílel jako jeden člen "tvůrčí skupiny". V Plzni se podařilo ve spolupráci se Science centrem Techmania, Západočeskou univerzitou a městem Plzní umístit modely planet ve stejném měřítku velikostí a vzdáleností do ulic města jako dočasnou expozici. Možná jste modely již potkali, modely jsou v ulicích města Plzně od Noci vědců (28.9) do konce měsíce října.


Modely planet po Plzni byl v originálu nápad Zdeňka Kalvody a postupně se našlo několik dalších lidiček včetně mne, později nazvaných "Tvůrčí skupina", které myšlenka nadchla a byli ochotni věnovat čas a námahu. Velikosti planet jsou v tak ostrém nepoměru s jejich vzdálenostmi, že uvnitř budov v jednom měřítku se vzdáleností jsou rozměry planet menší než zrnka prachu.
Tvůrčí skupina:


Zdeněk Kalvoda

Oldřiška Štemberová

Rostislav Medlín

Jakub Vondrák

Pavla Mertlíková


(Jestli chcete tiluly,

tak si u Pavly

předřaďte Bc.

a u ostatních Ing.).

Tvůrčí skupina

Tvůrčí skupina u modelu Země v Kopeckého sadech


Modely planet v jednom měřítku velikostí a vzdáleností nejsou úplně první ani v této republice ani na světě. Většinou se nám ale nelíbilo ani zpracování, ani realizace, ale myšlenka to byla velmi lákavá. Aby byly planety velké v jednom měřítku se vzdáleností vidět bez mikroskopu, pouhým okem, tak jejich vzdálenosti vycházejí neúměrné jakémukoli znázornění. Pro Slunce o velikosti 1 metr jsou mezi nimi kilometrové vzdálenosti a samotné planety jsou milimetrové kuličky. Proto byl nápad rozmístit je po ulicích města Plzně v měřítku 1 ku miliardě tak lákavý. Protože názornost takového modelu přesahuje všechny meze příruček a učebnic, možnosti prezentací a vyprávění. Prostě stát u Uranu na konečné tramvaje, koukat na kuličku o rozměru necelých 5 cm a vědět že Slunce je až u náměstí veliké něco přes metr, je nepopsatelný pocit.


Nápadu se postupně chopil Ústav umění a designu (UUD) na Západočeské univerzitě a od něho Techmania Science Center, vznikající v Plzni (díky jeho řediteli panu Vlastimilu Volákovi). Techmania také zajistila potřebné finance z grantových prostředků města Plzně (veliký dík patří paní radní Petře Fischerové) a svými nemalými možnostmi se zasadila o možnost realizace. Techmania vzala na svá bedra téměř vše mimo samotného navržení obsahu (ten jsme doplnili my), formy (tu zajistili tři studenti UUD - Eva Hudečková, Petr Janda a Jan Dientsbier) a o správnost údajů se velmi laskavě zasadil ředitel Hvězdárny a Planetária Plzeň pan Lumír Honzík.


Naše původní představa a představení nápadu je k nahlédnutí jakožto leták fiktivního průvodce tenkrát neexistujícím modelem sluneční soustavy v Plzni (najdete tam i všechny rozměry soustavy a planet).

A jak to dopadlo?

Mars v Proluce    Venuše    Dítě na Venuši
Mars    Rodina u Venuše
Modely v ulicích Plzně
Plakát k Pouti k planetám
Reklama Poutě k planetám

Nakonec exponáty získaly formu plochého disku s pochozím potiskem, na kterém jsou uvedeny veškeré potřebné údaje a model planety je znázorněn polokoulí o rozměru planety s naznačeným stínem, jak je osvětlována pouze strana planety přivrácená ke Slunci. Instalace v ulicích města nebyla domluvena nastálo, první (a doufejme že nikoli konečná etapa) zahrnuje dočasný model planet v ulicích na dobu jednoho měsíce, letáčky a propagaci v médiích. Webové stránky věnované projektu jsou samozřejmě na stránkách Techmanie a mapy města s vyznačeným umístěním jednotlivých planet jsou k dispozici také tam (mapa Slunce-Mars, mapa Jupiter-Neptun, kopie zde a zde).

Fotogalerie

Fotogalerie1
Fotogalerie2

Krátce po rozvezení planet jsme si já a Oldřiška jeli modely prohlédnout a vzali s sebou i fotoaparát. Tyto totky najdete v první a druhé stránce první fotogalerie. V době trvání jsme si vzali fotoaparát podruhé a planety objeli znovu, fotky jsou doplněny i o pokusy o naši společnou fotku u modelu Země a u Slunce, takže druhou fotogalerii najdete zde a zde.


Autor článku: Rostislav Medlín
Aktualizace: 9. 11. 2007

© 2006-2020 Západočeská pobočka České astronomické společnosti