Západočeská pobočka

Prezentace Západočeské pobočky ČAS

V měsíci srpnu se konal v Praze již 26. ročník valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie. O tom, že toto setkání astronomu z celého světa bude něčím opravdu zajímavým, vypovídal i fakt, že se v Praze jednalo o správné definici planety. Je asi zbytečné popisovat výsledky jednání, které z kongresu vyplynuly a dost zásadně změnily naše chápání Sluneční soustavy, což ani není předmětem tohoto kraťounkého článku. Spíš jsem chtěl upozornit na další úspěch naší organizace. ZpČAS totiž připravila výstavu, kterou jsme se mohli díky České astronomické společnosti prezentovat na tomto shromáždění. Výstava, kterou jsme pro kongres připravili, je identickou kopií výstavy Astronomie v západních Čechách, která byla kompletně přeložena do angličtiny a doplněna o několik nových panelů. Zároveň jsme byli jedinou z mála složek, která se zde prezentovala. Za to vše bych chtěl poděkovat lidem, kteří se podíleli na přípravě výstavy, jmenovitě Marek Česal, Tereza Gotteltová, Eva Košičárová, Rostislav Medlín, Ondřej Trnka a zároveň můj dík patří pracovníkům Hvězdárny a planetária Plzeň za materiálové zajištění výstavy.

Ještě jednou děkuji za pomoc při zorganizování tak pěkné výstavy.

Josef Jíra

Snímek Snímek Snímek
Snímek Snímek
Snímek Snímek
Snímek Snímek
Snímek Snímek
Snímek Snímek
Snímek Snímek
Snímek

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 13. 10. 2006

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti