Západočeská pobočka

Stáž na observatoři Hoher List 2007

..reportáž z pátka 5. října 2007

Pro dnešní den jsme si pro Vás připravili fotografie z cesty za jedním z největších pohyblivých radioteleskopů na světě. Radioteleskop Effelsberg se svými 100 metry v průměru je opravdovým unikátem. Radioteleskop patří k Institutu Maxe Plancka pro radioastronomii se sídlem v Bonnu.

Radioteleskop je konstruován jako Gregorův reflektor. Primární člen se skládá z 2 352 segmentů a jeho celkový průměr činí 100 metrů. Stavba parabolické antény byla provedena tak, aby změna její velikosti způsobená např. gravitací či změnou teploty byla menší než 0,5 milimetru. Sekundární člen je zavěšen na 4 nosných ramenech a má průměr 6,5 metru.

Celá soustava je umístěna na pohyblivém 64metrovém podstavci, rychlost pohybu v horizontálním směru může dosahovat až 32°/min. Kvůli hmotnosti, která činí 3 200 tun, je maximální rychlost pohybu ve vertikálním směru poloviční (16°/min). S tímto radioteleskopem lze sledovat objekty již od 7° nad obzorem. Odchylka při navádění na objekt dosahuje pouhých 10˝.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 6. 10. 2007

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti