Západočeská pobočka

Evropská noc vědců 2007

Dovolte mi, abych Vás pozval již na třetí ročník Evropské noci vědců, která se uskuteční 28. září 2007. I tento rok se členové naší pobočky malou měrou zapojí do tohoto celoevropského programu, a to hned na dvou místech. Najdete nás jednak na Hvězdárně v Rokycanech, ale také v prostorách Škodových závodů pod patronací Techmánie, kde budeme mít společný stánek s Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a Katedrou obecné fyziky fakulty pedagogické ZČU v Plzni.

Více informací o samotném programu v Rokycanech a Plzni najdete na internetových stránkách Hvězdárny v Rokycanech nebo Techmanie.

Večerní přednášky na Noci vědců 2006 měly velký úspěch, fotografie pochází z druhé přednášky o Marsu v 3D, posluchači museli mít brýle pro správné zobrazení 3D obrázků. O velkém zájmu o přednášky na Noci vědců svědčí i to, že se někteří ani nedostaly do stanu.

Astronomická programová nabídka „Plzeň"

Přednášková činnost v atomovém krytu na nádvoří za 1. branou Škodovky

 • 17:00 „Supravodivost a její využití ve vědě a technice“- Doc. Dr. Václav Havel, CSc., Katedra obecné fyziky fakulty pedagogické ZČU v Plzni
 • 19:00 „Jak vznikl vesmír“ - RNDr. Miroslav Randa Ph.D., Katedra obecné fyziky fakulty pedagogické ZČU v Plzni
 • 21:00 „Jak ovlivňuje Slunce planetu Zemi“ - Lumír Honzík, Hvězdárna a planetárium Plzeň

Ostatní program

 • Pozorování oblohy různými typy dalekohledů (v případě jasné oblohy)
 • Statická ukázka pozorovací techniky s odborným komentářem
 • Ukázka činnosti automatické meteorologické stanice speciálně upravené pro sledování průběhu slunečního zatmění
 • Fyzikální pokusy – stánek Čáryfuk
 • Fotografická výstava Astronomie v západních Čechách
 • Astronomické pokusy, soutěže a kvízy

Astronomická programová nabídka „Rokycany"

Program

 • Začátek v 16:00 hodin na Masarykově náměstí v Rokycanech
 • Za jasného počasí pozorování sluneční fotosféry, skvrn a Venuše
 • Prohlídka vystavené techniky s odborným komentářem
 • V 17:30 hodin se vydáme na procházku mobilní sluneční soustavou cestou na hvězdárnu
 • Ve 20:00 hodin přednáška na hvězdárně na téma "Mars očima astronoma" (Kéhar)
 • Prohlídka hvězdárny a výstavních prostor
 • V případě jasného počasí pozorování noční oblohy (Měsíc krátce po úplňku)

Mediální partneři

 • ŠKODA HOLDING a.s - www.skoda.cz
 • TECHMANIA - www.techmania.cz

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 28. 9. 2007

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti