Západočeská pobočka

Astronomický seminář učitelů fyziky VIII

Katedra obecné fyziky pedagogické fakulty ZCU v Plzni, Hvězdárna v Rokycanech, Hvězdárna a planetárium Plzen a Západočeská pobočka ČAS si dovolují pozvat všechny ucitele fyziky, přírodopisu a příbuzných oborů na osmý astronomický seminář učitelů fyziky, který je akreditován ministerstvem školství v rámci dalšího vzdelávání učitelů.

Seminář se koná v pátek odpoledne od 14:00 na Katedre obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU ve druhém patře, tentokráte 12. října 2007. Účastnický poplatek zůstává 100,-Kc. Po skončení semináře obdrží všichni účastníci osvědčení o absolvování.

Letošní rok je významný dvěmi událostmi - 50 let od vypuštení první umělé družice Země a také byl vyhlášen Mezinárodním heliofyzikálním rokem. 4. října 1957 se ve sluchátcích radistů na celém světě rozeznělo charakteristické pípání, které vydávala sonda Sputnik, první umělá družice Země. Letos si připomene 50. výročí této události a přednášky na semináři tomu také odpovídají. Začne se základy kosmonautiky a nebude chybět ani přednáška o tom, co přinesla kosmonautika lidstvu. IHY 2007 neboli Mezinárodní heliofyzikální rok bude zastoupen přednáškou o Slunci od doktora Randy z pedagogické fakulty ZČU.

Jestliže jste se zúčastnili minulých rocníku nebo chcete přijít poprvé a nevíte, co Vás čeká, mužete si prohlédnout fotogalerii z minulých rocníku astronomického semináre na adrese www.astro.cz/galerie/main.php?g2_itemId=8313

Program:
Slunce - RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Základy kosmonautiky z pohledu fyzikyMgr. Martina Koštová
Význam kosmonautiky pro lidstvoLumír Honzík
Učebnice fyziky pro deváté třídy - RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Jednoduché pokusy z fyzikyMgr. Irena Vlachynská
Datum konání - 12.října 2007 Kontaktní osoby:
Místo - Katedra obecné fyziky, ZČU Halíř Karel, Honzík Lumír,Lukešová Vladimíra
Klatovská 51, Plzeň tel.: 371 722 622
Zahájení - 14:00 mob.: +420 604 865 516
Předpokládané ukončení - 19:00 email: hvezdarna@hvr.cz
Účastnický poplatek - 100,-Kč web: www.hvr.cz, www.astro.zcu.cz, www.kof.zcu.cz

obrázek obrázek obrázek obrázek

Autor článku: Marek Česal
Aktualizace: 1. 10. 2007

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti