Západočeská pobočka

Z tepelského kláštera do vesmíru 2023

V sobotu 29. 7. 2023 jsme ve spolupráci s Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni, Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni, Hroznatovou akademií a firmou SUPRA Praha s.r.o. uspořádali v areálu kláštera Teplá u Mariánských Lázní astronomické pozorování doplněné o fyzikální pokusy, vypouštění raket na vodní pohon nebo možnosti návštěvy digitálního planetária. Do krásného prostředí kláštera v Teplé u Mariánských Lázní se tak opět vrátila astronomie a fyzika, která zde vzkvétala po několik staletí. Téměř dvě stovky návštěvníků si mohly vychutnat krásy vesmíru dovezenou astronomickou technikou a zábavnou formou se seznámit s řadu zajímavých fyzikálních pokusů, které si mohli návštěvníci vyzkoušet na vlastní kůži, jak dokreslují přiložené fotografie.

Akce v Teplé byla krásnou a důstojnou akcí, která připomenula známé astronomické osobnosti a popularizátory vědy z řad premonstrátů v Teplé jako je Alois Martin David nebo Josef František Smetana. Velké poděkování patří všem organizátorům, kteří se svojí účastí podíleli na realizaci tak povedené akce.


Fotografie Josef Jíra, Václav Sidorjak, Jan Zahajský:

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 31. 7. 2023

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti