Západočeská pobočka

Den s pobočkou

z pohledu účastníka

V období od 6. do 19. srpna 2007 se v malé vesnici Bažantnice v bývalém okrese Plzeň – sever konalo Letní astronomické praktikum – Expedice 2007, které pořádala již po 46. Hvězdárna a planetárium Plzeň. Ani letos zde nechyběl den plný soutěží s astronomickou a kosmonautickou tématikou – Den se Západočeskou pobočkou ČAS, jenž si pro nás připravili členové VV ZpČAS.

            Na začátku bylo vytvořeno 5 skupin pro zvýšení soutěživosti mezi zúčastněnými a mohlo se začít. Prvním úkolem bylo sestavení rakety z předem připravených věcí, přičemž druh pohonu a typ rakety se v každé skupině odlišoval. Za několik desítek minut jsme se mohli na ploše fotbalového hřiště kochat prvními úspěšnými i  neúspěšnými starty hned několika druhů létajících strojů. Pravděpodobně největší obdiv si získala raketa, jejímž pohonem byla chemická reakce mezi jedlou sodou a octem. Značných výšek dosahovaly i „vodní“ rakety. Neméně zajímavé byly také „acylpyrinové“ a „sirkové“ rakety.

            Další soutěž se jmenovala "Vzácná voda". Každá skupina obdržela jednu plastovou odměrku, na jejímž dně byly z důvodu větší legrace (a námahy) malé dírky. Vítězi se stali ti, co dokázali jako první přenést na vzdálenost několika metrů cca 150 ml vody.

            Vzhledem k tomu, že po cca 30 min běhání z nás všech stékal pot, byla další hra „Uzel“, méně náročná na fyzické schopnosti. Cílem této soutěže bylo provést co v nejkratším čase uzel na provaze, ovšem všichni členové skupiny se ho museli po celou dobu vázání držet jednou rukou.

            Protože ani tato soutěž nepřispěla k výraznému zlepšení barvy našich červených obličejů, musela být zvolena soutěž, při které bude naše fyzická námaha omezena na pouhé psaní. Smysl hry „Astroabeceda“ spočíval ve vymyšlení největšího počtu slov, která začínala vylosovaným počátečním písmenem a byla nějakým způsobem spojena s astronomií nebo kosmonautikou. Nutno poznamenat, že někteří soutěžící se snažili získat prémiový počet bodů slovy jako ZpČAS nebo jmény jednotlivých členů VV ZpČAS, leč marně.

            Za další fyzicky nenáročnou hru je možné označit nebeskou pantomimu, každé družstvo obdrželo dvě kartičky s názvem souhvězdí, jenž mělo předvést bez vydání jediného zvuku. Astronomický slalom“ neboli probíhávání slalomem tvořeným PET lahvemi „pozadu“. Ke zmenšení počtu pádů a případných zlomenin pravděpodobně přispěla dvě zrcátka, do kterých se mohl soutěžící v průběhu probíhání překážkové dráhy dívat. Ve výhodě muselo být tedy družstvo s vysokým počtem řidičů.

            Den se Západočeskou pobočkou skončil večer vyhodnocením celého dne a předáním věcných a sladkých cen všem soutěžícím. Ze spokojených obličejů lze usoudit, že se tato akce všem zúčastněným líbila. Nezbývá tedy nic jiného než doufat, že budeme moci spatřit některé atrakce za několik dnů na Vědě a technice v ulicích města Plzně a že VV ZpČAS zavítá s podobným dnem plným astronomické zábavy i na Expedici 2008. Miloslav Machoň

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Fotografie z akce

A začneme pěkně odzadu ...
... okamžiky před vyhlášením výsledků.
Zástupce vítězů přebírá sladkou odměnu.
M.Česal předává jménem vedení pobočky ...
... malou pozoronost M.Machoňovi,
... který nedávno vyhrál celostátní kolo SOČ.
A také se děkovalo ...
... řediteli HaP Plzeň L.Honzíkovi ...
...,který na vše dohlížel.
A místo šampusu Coca-cola, jak ji neznáte.
Většina účastníků při dopoledním programu.
Skupina "krychlíci" přemýšlí nad dalším úkolem.
Start nejmenší přítomné raketky.
J.Kovařík a J.Polák chystají tu "svou" raketu.
"Krychlíci" L.Honzík, J.Macholán a O.Trnka a budoucí raketa z PET láhve.
I "Česalíci" se připravují pečlivě.
A obě skupiny ještě jednou.
Napětí před prvním startem.
První raketa připravena ke startu.
Ale nějak se jí nechce.
Nelez k tomu tak blízko!
UF, já vám říkal, že je někde chyba.
Miniraketky připravené ke startu.
A diváci u jejich odpalování.
"Zatím na mě kašlou, ale za chvíli poletím."
Skupina "Idea" chystá raketu.
"Krychlíci" chystají další raketu.
Ještě příprava startu rakety "inženýrů".
Odpálení vodní rakety.
A další stroj na rampu.
Příprava dalšího startu.
Nebojte se, já dám ty prsty pryč včas.
Pečlivě nasadit na rampu.
Napumpovat a můžeme letět.
Ředitel HaP Plzeň pečlivě vybírá vhodnou láhev ...
... a chystá start své rakety.
"Já dokážu zničit leccos ...
... i upravenou PET láhev!"
A přenášíme vodu malou odměrkou ...
... ze Země, kde je jí zatím dost ...
... na Mars, kde je jí nedostatek.
Nikdo se nesmí pustit toho lana ...
... a udělejte na něm uzel!
"Ten uzel má být na laně, ne na nohou"

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 8. 10. 2007

© 2006-2023 Západočeská pobočka České astronomické společnosti