Západočeská pobočka

Můří noc v Manětínské oblasti tmavé oblohy

Luková

Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci se Společností pro ochranu motýlů, Luková - kostel svatého Jiří, farma Pod Sýpkou si vás dovolují pozvat na akci Můří noc, která se uskuteční v sobotu 24. 6. 2023 od 21h v Lukové.

Návštěvníkům se tak naskytne výjimečná šance se seznámit s hmyzími obyvateli Manětínské oblasti tmavé oblohy. Po setmění se mohou všichni těšit na odchyt nočních motýlů na světlo. Akce bude doplněná o astronomické pozorování. Za jasné noci budeme dovezenou astronomickou technikou pozorovat nejenom objekty vzdáleného vesmíru, ale i dorůstající Měsíc a planetu Venuši. V průběhu večera budete mít možnost navštívit i jedno z deseti nejstrašidelnějších míst světa a to kostel sv. Jiří ze 14. století, v němž se nachází 32 unikátních soch, které představují věřící, kteří ve vesnici dříve žili.

Průběh "Můří noci" je závislý na počasí, proto pořadatelé doporučují sledovat facebookové stránky ZpČAS, kde budeme zveřejňovat aktuální informace o programu. S sebou si vezměte vhodné oblečení, baterku nebo čelovku (pokud možno červenou). Vstupné je dobrovolné a akce se uskuteční i za zatažené oblohy, nesmí však pršet.

Astronomické pozorování se může realizovat jen za jasného počasí, proto sledujte naše webové stránky a facebook!




Datum:sobota 24. 6. 2023 od 21h obec Luková
Pořádá: Luková - kostel svatého Jiří, farma Pod Sýpkou, Západočeská pobočka České astronomické společnosti, Společností pro ochranu motýlů
Typ:akce určená pro všechny věkové skupiny
Mapa:odkaz na www.mapy.cz
Harmonogram:kostel bude přístupný od 21:00 do 24:00. Interiér kostela bude znovu nasvícen svíčkami a reflektory a navíc doplněn reprodukovanou hudbou.
Aktuality:aktuální informace o akci budou zveřejněné na našich facebookových stránkách https://www.facebook.com/zpcas

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 27. 6. 2023

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti