Západočeská pobočka

Akce pobočky v roce 2023

Na této stránce naleznete seznam akcí připravovaných na rok 2023, které pořádá, nebo na kterých spolupracuje Západočeská pobočka České astronomické společnosti s jinými organizacemi. Seznam těchto akcí bude průběžně aktualizován. Sledujte prosím tedy naše webové nebo facebookové stránky.

  • 8. 2. 2023 Astrovečer - tradiční setkání členů Západočeské pobočky ČAS a zájemců o astronomii z řad veřejnosti tentokrát v Plzni na hvězdárně od 18h
  • 24. 3. 2023 222 let od narození Josefa Františka Smetany - odborná konference o životě a díle J. F. Smetany autora první česky psané publikace o astronomii
  • 15.-16. 4. 2023 Velké setkání členů ČAS - v Brně na hvězdárně určené členům ČAS u příležitosti 550. výročí narození Mikuláše Koperníka.

    Připravujeme
  • 2023 100 let české astronomické fotografie - 100 let nádherné fotografie bolidu Galaxie v Andromedě, kterou zachytil Josef Klepešta z noci 12. na 13. září 1923 nad Ondřejovem
  • 2024 10 let Manětínské oblasti tmavé oblohy - v roce 2014 byla založena Manětínská oblast tmavé oblohy, místo s krásnou noční oblohou
  • 2025 250 let meteorologických měření v Klementinu – záznamy měření teplot od ledna 1775, které mají svou vypovídající hodnotu
  • 2028 100-111 sto let od otevření hvězdárny na Petříně a stojedenáct let od založení ČAS
  • 2030 Johannes Kepler - 400 let od úmrtí významného evropského astronoma

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 24. 1. 2023

© 2006-2023 Západočeská pobočka České astronomické společnosti