Západočeská pobočka

Akce pobočky v roce 2023

Na této stránce naleznete seznam akcí připravovaných na rok 2023, které pořádá, nebo na kterých spolupracuje Západočeská pobočka České astronomické společnosti s jinými organizacemi. Seznam těchto akcí bude průběžně aktualizován. Sledujte prosím tedy naše webové nebo facebookové stránky.

 • 8. 2. 2023 Astrovečer - tradiční setkání členů Západočeské pobočky ČAS a zájemců o astronomii z řad veřejnosti tentokrát v Plzni na hvězdárně od 18h
 • 24. 3. 2023 222 let od narození Josefa Františka Smetany - odborná konference o životě a díle J. F. Smetany autora první česky psané publikace o astronomii
 • 15.-16. 4. 2023 Velké setkání členů ČAS - v Brně na hvězdárně určené členům ČAS u příležitosti 550. výročí narození Mikuláše Koperníka.
 • 19. 4. 2023 Astrovečer - tradiční setkání členů Západočeské pobočky ČAS a zájemců o astronomii z řad veřejnosti tentokrát v Plzni na hvězdárně od 18h
 • 24. 6. 2023 Můří noc - akce ve spolupráci se Společností pro ochranu motýlů (SOM) v Lukové
 • 29. 7. 2023 NOCÍ KE HVĚZDÁM - mimořádná noční prohlídka klášteru Teplá doplněná o astronomické pozorování a fyzikální pokusy
 • 12. 8. 2023 Pozorování meteorického roje Perseidy - v Manětíně na místním letišti od 22:00.
 • 8.9.-29.9. 2023 Astronomická fotografie v západních Čechách - výstava astronomických fotografií v prostorách plzeňské radnice u příležitosti 100. výročí pořízení fotografie bolidu v Andromédě
 • 16. 9. 2023 Astronomické pozorování MOTO - pravděpodobně na letišti v  Manětíně od 20.30 hod
 • 21. 10. 2023 Plzeňská okna do vesmíru - 5 přednášek z různých oborů nejenom astronomie přednesou významní popularizátoři vědy již nyní přislíbená účast prof. Kulhánka a prof. Podolského
 • 11. 11. 2023 Průkopníci astronomické fotografie - sobotní odpoledne v Praze na Petříně. POZOR akce přesunutá na začátek příštího roku. Datum bude ještě upřesněno.

 • 15. 12. 2023 Astrovečer - tradiční setkání členů Západočeské pobočky ČAS a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. Místo a čas bude upřesněn.


  Připravujeme
 • 2023 100 let české astronomické fotografie - 100 let nádherné fotografie bolidu Galaxie v Andromedě, kterou zachytil Josef Klepešta z noci 12. na 13. září 1923 nad Ondřejovem
 • 2024 10 let Manětínské oblasti tmavé oblohy - v roce 2014 byla založena Manětínská oblast tmavé oblohy, místo s krásnou noční oblohou
 • 2025 250 let meteorologických měření v Klementinu – záznamy měření teplot od ledna 1775, které mají svou vypovídající hodnotu
 • 2028 100-111 sto let od otevření hvězdárny na Petříně a stojedenáct let od založení ČAS
 • 2030 Johannes Kepler - 400 let od úmrtí významného evropského astronoma

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 6. 12. 2023

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti