Západočeská pobočka

Plzeňská okna do vesmíru IV

V sobotu 22. 10. 2022 se v Plzni uskutečnil v koncertním sále 25. ZŠ ve Chválenické ulici jeden z největších astronomických seminářů v České republice „Plzeňská okna do vesmíru IV“, který navštívilo téměř sto dvacet posluchačů. Na celodenním semináři pořádaném Západočeskou pobočkou České astronomické společnosti, 25. Základní školou v Plzni a Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni zazněla řada krásných přednášek.

Mezi již tradičními přednášejícími nechyběl profesor Petr Kulhánek z Českého vysokého učení technického, jehož přednáška „Dalekohled Jamese Webba“ seznámila posluchače nejenom s technickým řešením samotné družice, ale i s prvními vědeckými výsledky tohoto vesmírného teleskopu. Na přednášku profesora Kulhánka pak navázal se svým příspěvkem o dobývání Měsíce Dušan Majer z Kosmonautixu, který svoji přednášku nazval „Návrat lidí na Měsíc pod křídly Artemis“. Zapomenout ale nemůžeme ani na další vynikající přednášející, jako byl profesor Pavel Cejnar s přednáškou „Klasický a kvantový chaos“ nebo profesor Jiří Podolský, který hovořil o „Nových testech Einsteinovy teorie relativity“. O závěr přednáškového dne se pak postaral charizmatický astrofotograf Zděněk Bardon, který seznámil posluchače s výsledky své mnoholeté fotografické činnosti.

Seminář s takovým obsahem jsme pořádali v Plzni již po čtvrté a bylo velmi příjemné vidět tolik spokojených účastníků po téměř tříleté přestávce způsobené koronavirem. Seminář svým obsahem navazuje na legendární akce Astronomického odboru Lidové univerzity Husovy v Plzni, který realizoval astronomické přednášky ve svém kinosále v  budově bývalého Komorního divadla.

Obrovské poděkování patří vstřícnému vedení 25. základní školy, která patří k jednomu z organizátorů našeho semináře. Poděkování patří také všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na hladkém průběhu akce.

Fotografie Václav SIDORJAK www.pohledyznebe.cz, Jakub Toman

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 23. 10. 2022

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti