Západočeská pobočka

Evropská noc vědců 2022 ve Stříbře

V pátek 30. září 2022 se Západočeská pobočka České astronomické společnosti společně s devíti organizacemi a institucemi zapojila do projektu Evropská noc vědců, tentokrát ve Stříbře, kde se více jak 300 návštěvníků stalo součástí nevšedního programu bohatého na experimenty z přírodních věd a odborných přednášek.

Je již tradicí, že při příležitosti Evropské noci vědců pořádá Západočeská pobočka České astronomické společnosti akci v některém ze západočeských měst ve spolupráci s místními školami a organizacemi. Evropská noc vědců „Researchers’ Night“ je projekt Evropské unie, který se stal jednou z největších akcí pořádaných každoročně na podporu vědy a techniky v EU, v jejímž rámci se pro širokou veřejnost po celé Evropě v jeden večer zpřístupňují vědecká pracoviště. Západočeská pobočka České astronomické společnosti se od roku 2010 snaží zprostředkovat přístup k Noci vědců i obyvatelům menších měst, kde by se podobná akce k této příležitosti nekonala.

Náš program na náměstí ve Stříbře začal úderem 16 hodiny představením aktivit studentů místního gymnázia, SOŠ Stříbro, ZŠ Mánesova, ZŠ Zbiroh a Domu dětí a mládeže ze Stříbra. Návštěvník se mohl na jednotlivých stanovištích seznámit s řadou fyzikálních a chemických pokusů. Rušno bylo i ve stanu, kde působil Marek Česal se svojí astronomickou kuchařkou, která bodovala hlavně u mladších návštěvníků výrobou dnes již legendární jedlé komety.

Věříme, že i pokusy plné napětí a vysoké energie kolegů oddělení fyziky KMT Fakulty pedagogické ZČU zahřály všechny účastníky. Kolegové z Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni seznámili návštěvníky s novinkami v oboru tenkých vrstev. Zapomenout nesmíme ani na dalšího účastníka naší akce, kterou byla Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, která zde prezentovala svoje astronomické aktivity formou mobilního planetária.

V improvizovaném přednáškovém sále na místní radnici proběhly dvě přednášky jedna s astronomickou tématikou na téma „Lidské oko v astronomii“ od doktora Oty Kéhara člena naší společnosti a zapomenout nemůžeme ani na zajímavou přednášku docenta Jiřího Kohouta na téma „Jaderná fyzika ve službách historie a kriminalistiky“.

Závěr akce byl ukončen, jak se u nás stalo tradicí, nalitím zbytku tekutého dusíku do místní kašny. Kašna se tak stala na krátký okamžik tím nejdůležitějším a největším experimentem z celého dne a akci ukončila v duchu pohádkových slov „hrnečku vař“, jak dokládají přiložené fotografie.

Na závěr tohoto krátkého shrnutí musíme také poděkovat všem členům Západočeské pobočky a kamarádům, kteří se aktivně zapojili do příprav a realizace této akce. Velký dík patří i našim partnerům z Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, Katedry fyziky Fakulty aplikovaných věd a Hvězdárně v Rokycanech a Plzni.


Galerie fotografií Jakub Toma, Marek Česal a Josef Jíra:

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 3. 10. 2022

© 2006-2023 Západočeská pobočka České astronomické společnosti