Západočeská pobočka

Noc vědců ve Stříbře

Evropská noc vědců „European Researchers' Night“ je projekt Evropské unie, který se stal jednou z největších akcí pořádaných každoročně na podporu vědy a techniky v EU. Tato akce má v rámci Evropy mnohaletou tradici a v České republice se pořádá již od roku 2005. Projekt je koncipovaný jako rozsáhlé setkání vědecko-technických pracovníků s veřejností při společných aktivitách, které mají za cíl vědu a techniku přiblížit veřejnosti. Setkání se konají v rámci jednoho dne a ne jinak tomu bude i 30. 9. 2022, kdy se v řadě českých a moravských měst budou prezentovat odborné a vědecké organizace.

Západočeská pobočka České astronomické společnosti se tohoto projektu účastní více než patnáctým rokem a od roku 2010 využívá Noci vědců k propagaci vědy i na místech mimo vědecká centra velkých měst či univerzit. Jako svá působiště vybírá lokality, pro jejichž obyvatele by akce tohoto typu byla hůře dostupná. Po velmi dobrých ohlasech z předchozích ročníků např. v Přešticích, Nepomuku nebo Klatovech a dalších jsme se rozhodli letošní Noc vědců 2022 uspořádat ve Stříbře, kde se budou moci občané města seznámit s naším programem.

Na programu spolupracujeme s řadou místních škol, které tak mají možnost se veřejně prezentovat. Těšit se můžete na astronomickou kuchařku, fyzikální pokusy s transformátory, jiskrovými výboji, zrcadlové obludárium, fakírská židle, pozorování mikrosvěta a řadu zajímavých fyzikálních a chemických pokusů včetně astronomického pozorování dovezenou astronomickou technikou. Program bude doplněn odbornými přednáškami. Jako například přednáška „Fyzika v pohádkách a pohádky ve fyzice" doktora Pavla Masopusta pedagogického pracovníka Západočeské univerzity.

TERMÍN A POŘADATELÉ

pátek 30. září 2022 od 16 do 22 hodin
Město Stříbro, Debrujáři a Gymnázium Stříbro, SOŠ Stříbro, ZŠ Stříbro, ZŠ Zbiroh, Dům dětí a mládeže Stříbro, Katedra fyziky FAV ZČU, KMT FPE ZČU, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni a Západočeská pobočka České astronomické společnosti


MOBILNÍ PLANETÁRIUM
Kolegové z Hvězdárny v Rokycanech a Plzni si pro vás připravili zcela nový program pro popularizaci astronomie. Za pomoci digitálního planetária vám představí celou řadu zajímavých astronomických objektů či úkazů. Návštěvu tohoto programu doporučujeme zejména dětem. Pozor, program planetária trvá 30 až 45 minut a bude začínat od 16h pravděpodobně každou celou hodinu do 19h. Kapacita nafukovacího planetária je omezena počtem 25 lidí. Planetárium bude nainstalované v prostorách obřadní síně radnice na Masarykově nám. 1.

PŘEDNÁŠKY na místní radnici

18:00 - Jaderná fyzika ve službách historie a kriminalistiky
doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D., Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni

20:00 - Lidské oko v astronomii
PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D., Česká astronomická společnost

Jaderná fyzika ve službách historie a kriminalistiky
Fyzika nejsou jen dlouhé tajemně vypadající vzorce, ale může být i zábavná! Víte, jakou rychlostí musí vyhodit klacky Ivánek z pohádky Mrazík, aby dopadly „za půl roku“? A jakou musí mít sílu? Jaký je jeho výkon? A jak to musí Nastěnka zařídit, aby Slunce po východu znovu zapadlo, aby stihla doplést punčochu a macecha ji nevytrhala vlasy? Pohádky jsou věčnou inspirací nejenom pro děti, ale i pro fyziky. Přesvědčit vás o tom může postava alchymisty z pohádky Císařův pekař a Pekařův císař, kde se herec Josef Kemr snaží vyrobit zlato tím, že mlátí palicí do olova – rozbíjí atom olova. A je to vůbec možné? Záleží na tom, jak se do toho třískne.

Lidské oko v astronomii
Teprve v několika posledních desetiletích dostali astronomové možnost zkoumat své okolí v širokém spektru celého elektromagnetického vlnění. Stovky a tisíce let předtím bylo celé poznávání okolního vesmíru založeno pouze na schopnostech našeho zraku. Jak ošidný je naše oko „přístroj“ si ukážeme formou praktických pokusů. Popíšeme si, jaká omezení nám lidské oko přináší při pozorování oblohy. Pokusíme se i změřit setrvačnost lidského oka a podíváme se na některé zajímavé optické klamy.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 28. 9. 2022

© 2006-2023 Západočeská pobočka České astronomické společnosti