Západočeská pobočka

Josef František Smetana

Česká astronomická společnost, Hroznatova akademie a Kanonie premonstrátů Teplá Vás zvou na přednášku RNDr. Miroslava Randy, Ph.D. o životě a díle Josefa Františka Smetany.


Logo
(pdf)

První česky psaná publikace o astronomii "Základowé hwězdoslowi, čili astronomie" je dílem doktora filozofie a profesora na filozofickém ústavu v Plzni Josefa Františka Smetany, autora publikací v oboru fyziky, dějin národa či přírodopisu a tvůrce českého astronomického názvosloví. Největším odkazem Josefa Františka Smetany je však jeho celoživotní postoj k důležitosti vzdělanosti národa.

Přijměte tedy pozvání na zajímavou přednášku, která se uskuteční 27. 8. 2021 od 19 hodin v komorním sále klášteru Teplá. Vstupné dobrovolné. Rezervace a bližší informace na recepci Hroznatovy akademie +420 353 394 463, info@klastertepla.cz

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 29. 8. 2021

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti