Západočeská pobočka

Z tepelského kláštera do vesmíru 2021

V sobotu 31. 7. 2021 jsme ve spolupráci s Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni, Fakultou pedagogická Západočeské univerzity v Plzni a Hroznatovou akademií uspořádali v areálu kláštera Teplá u Mariánských lázní astronomické pozorování doplněné řadou fyzikálních pokusů. Po roce se do kláštera opět vrátila astronomie a fyzika, která zde vzkvétala po několik staletí. Dvě stovky návštěvníků si mohly vychutnat krásy vesmíru dovezenou astronomickou technikou a zábavnou formou se seznámit s řadu zajímavých fyzikálních pokusů, které si někteří vyzkoušeli i na vlastní kůži, jak dokreslují přiložené fotografie.

Akce v Teplé byla krásnou a důstojnou akcí, která připomenula známé astronomické osobnosti a popularizátory vědy z řad premonstrátů v Teplé jako je Alois Martin David nebo Josef František Smetana. Velké poděkování patří všem organizátorům, kteří se svojí účastí podíleli na realizaci tak povedené akce.


Fotografie Josef Jíra:

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 4. 8. 2021

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti