Západočeská pobočka

Jaká byla Mise na Měsíc?

V sobotu 19. května proběhl zájezd pořádaný společně Hvězdárnou a planetáriem Plzeň (H+P Plzeň) a ZpČAS.

Prvním a hlavním cílem návštěvy bylo promítání filmu „Mise na měsíc 3D“ v pražském kině IMAX. Film byl sice zaměřený spíše na mladší diváky, ale celkově byl zpracován velmi zajímavě a efektně. Při tom bylo vidět, že autoři se snažili dodržet co nejvíce autentičnost a realistické pojetí podmínek panujících na povrchu Měsíce i v průběhu letu lodí Apollo k Měsíci. Proto si snímek jistě vychutnali diváci všech věkových kategorií. Výhodou také bylo, že film byl promítán brzy ráno a tak jsme byli jediní diváci. Každý si díky tomu mohl vybrat místo, které mu v sále vyhovovalo. Další zastávkou bylo Národní muzeum, v němž, krom stálé expozice, byla k vidění i interaktivní výstava „Lovci mamutů“, kde si návštěvníci, kromě běžných exponátů ve vitrínách, mohli prohlédnout i třeba model mamuta v životní velikosti zasazený do prostředí močálu, včetně dalších zvířat a číhajícího lovce. Nebo například typické sídliště lovců mamutů, jehož ruch byl nejen vidět a slyšet, ale také celkem silně cítit.

Třetí a předposlední zastávka byla již na cestě zpět do Plzně, v Koněpruských jeskyních. Tento známý jeskynní komplex, ležící uvnitř vrchu Zlatý Kůň nedaleko Berouna, nabízí návštěvníkům mimo jiné rozmanitou krápníkovou výzdobu, včetně „krápníkového města“, „varhan“ a světově unikátních „Koněpruských růžic“ které tvoří místní nejstarší krápníkovou výzdobu a jejichž stáří se odhaduje na milion let. V jeskyních bylo též v historii nalezeno množství zvířecích kostí, nevyjímaje kosti velkých šelem. A také jsou zde pozůstatky z činnosti lidí, kteří jednu část jeskyní ve středověku používali jako úkryt penězokazecké dílny. Jeskyně též každoročně slouží jako významné, přirozené zimoviště netopýrů.

Posledním zastavením byla prohlídka hvězdárny v Žebráku. Ta bohužel proběhla pouze zvenku, protože na poslední chvíli se ukázalo, že interiér hvězdárny právě procházel přestavbou a zrcadlo dalekohledu v kopuli bylo odvezeno na pokovení. Lumír Honzík, ředitel H+P Plzeň alespoň přednesl před hvězdárnou krátké, improvizované povídání o samotné hvězdárně a její činnosti.

O zájezd byl značný zájem a tak nakonec kromě objednaného autobusu jelo několik účastníků i ve služebním voze H+P Plzeň, přesto ale nebylo možné vyhovět všem zájemcům o zájezd. V průběhu akce nedošlo k žádným vážným komplikacím a také počasí se vydařilo, takže je možné říci že zájezd byl úspěšný.

Fotografie z akce

Autor článku: Ondřej Trnka
Aktualizace: 5. 7. 2007

© 2006-2023 Západočeská pobočka České astronomické společnosti