Západočeská pobočka

Výsledky voleb do výboru Západočeské pobočky ČAS

Vzhledem k situaci v naší zemi se letos nemohla konat plenární schůze pobočky, na které běžně probíhá volba výboru na následující období. Byla proto zvolena korespondenční forma. Členové pobočky měli možnost ve dnech 15. až 20. února vybrat členy výboru Západočeské pobočky ČAS na období let 2021–2025. Celkem dorazilo 31 hlasovacích mailů od 50 oslovených členů pobočky. Voleb se tedy zúčastnilo 62 % „oprávněných voličů“.


Volební komise ve složení Miroslav Randa a Michal Rottenborn vyhodnotila hlasování s následujícím výsledkem:
Josef Jíra 81 bodů - souhlasí s vykonáváním funkce ve výboru pobočky
Marek Česal 47 bodů - souhlasí s vykonáváním funkce ve výboru pobočky
Ota Kéhar 32 bodů - souhlasí s vykonáváním funkce ve výboru pobočky

Členy výboru pobočky se na období let 2021–2025 stali Josef JÍRA, Marek ČESAL a Ota KÉHAR.

Náhradníky jsou:

Lumír Honzík 8 bodů, Michal Bareš 5 bodů

Další ohodnocení:

Miroslav Randa 3, Michal Rottenborn 3, Václav Sidorjak 2 a Ondřej Trnka 2 body

Delegáty na dubnový sjezd ČAS se stali Josef JÍRA, Marek ČESAL a Ota KÉHAR.

Za volební komisi sestavil v Plzni dne 22. 2. 2021 Michal Rottenborn.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 23. 2. 2021

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti