Západočeská pobočka

Dny vědy a techniky v Plzni

V termínu 11. a 12. 9. 2020 se v Plzni uskutečnil další ročník Dnů vědy a techniky, který uspořádala Západočeská univerzita v Plzni. Část města se během dvou dnů proměnila ve velkou interaktivní výstavu složenou z řady expozic, které představily zábavnou formou různé vědní obory. V ulicích města Plzně jste měli možnost se setkat s mnoha experimenty a pokusy vycházejícími nejenom z našeho běžného života.

Jednotlivé expozice byly umístěné jak na náměstí Republiky, tak i před budovou Západočeského muzea v Plzni, kde byl umístěný i stan Západočeské pobočky České astronomické společnosti, kde si mohl každý účastník postavit jednoduchou vodní raketu vyrobenou z PET lahve a následně vypustit ze startovací rampy. Každou celou hodinu pak byl náš program okořeněn i ukázkou raket na alternativní pohon (lihové, TPH apod.). Kromě expozice ZpČAS zde byl i stánek Hvězdárny v Rokycanech a Plzni a oddělení fyziky FPE Plzeň.


Fotografie Marek Česal a Filip Lisec:

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 14. 9. 2020

© 2006-2022 Západočeská pobočka České astronomické společnosti