Západočeská pobočka

Z tepelského kláštera do vesmíru

V sobotu 25. 7. 2020 jsme po několika letech zavítali opět do areálu kláštera v Teplé u Mariánských lázní, kde jsme ve spolupráci s Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni, Fakultou pedagogická Západočeské univerzity v Plzni a Hroznatovou akademií uspořádali astronomické pozorování doplněné řadou fyzikálních pokusů. Po dlouhé době se tak do prostor kláštera opět vrátila astronomie a fyzika, která zde vzkvétala po několik staletí. Tři stovky návštěvníků si mohly vychutnat krásy vesmíru dovezenou astronomickou technikou a zábavnou formou se seznámit s řadu zajímavých fyzikálních pokusů, které si někteří vyzkoušeli i na vlastní kůži, jak dokreslují přiložené fotografie.

Akce v Teplé byla krásnou a důstojnou akcí, která připomenula známé astronomické osobnosti a popularizátory vědy z řad premonstrátů v Teplé jako je Alois Martin David nebo Josef František Smetana. Velké poděkování patří všem organizátorům, kteří se svojí účastí podíleli na realizaci tak povedené akce.


Fotografie Josef Jíra a Eliška Radová:

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 14. 9. 2020

© 2006-2023 Západočeská pobočka České astronomické společnosti