Západočeská pobočka

Planetový zákryt na severovýchodě Čech a Moravě

Krátce po půlnoci z pátku na sobotu (18./19. 5. 2007; 22:26:20 UT) střední Evropu opět protne pás stínu zákrytu hvězdy planetkou. Úkaz má sice své zápory, ale klady tentokrát převažují, a to je také důvod, proč by měl každý zájemce o tento typ astronomických měření zpozornět.

Zakrývaná hvězda HIP 76293 (RA = 15:35:06.198; Dec = -25:06:20.41) se nachází v  jihovýchodní části souhvězdí Panny. Právě malá deklinace je jedním z hlavních záporů úkazu. Zákryt se totiž odehraje pouhých necelých 15° nad JJV obzorem (A = 173°). Naopak dobrou zprávou je jasnost hvězdy. Ta činí +8,1 mag (předpověď S. Presto, respektive 8,3 mag program Megastar). Také další parametry úkazu jsou velice zajímavé. Planetka 1177 Gonnessia má předpokládaný průměr 92 km a při centrálním přechodu před hvězdou by ji měla zakrýt na 6,4 s. Při jasnosti planetky kolem 14,0 mag bude pokles jasu dvojice při zákrytu plných 5,9 mag. V reálu tedy planetku vůbec nebudou pozorovatelé vidět a v čase zákrytu hvězda zcela zmizí. Pozorování nebude rušit ani Slunce (h = -20°) a dokonce ani Měsíc (h = -5°), obě tělesa budou pod obzorem.

Mapka

Upřesnění by, podle údajů uváděných J. Schwaenenem (EAON), mělo navíc být poměrně spolehlivé. Na centrální linii je pravděpodobnost pozitivního měření udávána 62%, u okraje stínu 46% a dokonce i  ve vzdálenosti odchylky jedna sigma (na obrázku čárkované linie rovnoběžné se stínem) máte stále 16% naději na úspěch.

Stín přijde od jihovýchodu z Rakouska a Slovenska. Podle upřesněné předpovědi by měl protnout jižní Moravu a dál postupovat přes východní a střední Čechy do východní poloviny severních Čech. Naše území opustí na severu do Polska a Německa. Centrální linie by měla přibližně ležet na spojnici měst Břeclav - Liberec.

S ohledem na přesnost předpovědi je pozorovací interval dostačující plus minut 1,5 minuty kolem předpokládaného času zákrytu, tedy pro střední Evropu 22:25 - 22:28 UT. Přesnost měření je velice důležitá a neměla by překročit řád desetin sekundy. Do hlášení o pozorování úkazu v každém případě nezapomeňte uvést i odhad osobní chyby (reakční čas na zmizení a znovuobjevení se hvězdy, které se mohou výrazně lišit jeden od druhého a dosahují u tohoto typu vizuálních měření časů překvapivě vysokých hodnot). Je žádoucí, aby úkaz sledovalo co nejvíce pozorovatelů z různých míst celé České republiky. I  negativní výsledky mohou být tentokrát mimořádně důležité.

Přeji jasnou oblohu a hodně štěstí. Na vaše výsledky se těším na e-mailu halir (at) hvr.cz, kde se také můžete také ptát na problémy, které vám nejsou z výše uvedeného textu a připojeného obrázku jasné.

Upozornění

Hvězdárna v Rokycanech a Západočeská pobočka ČAS budou za příznivé meteorologické předpovědi organizovat výjezd do oblasti Mladé Boleslavi.

Zájemci mohou získat podrobnější informace a hlásit se na Hvězdárně v Rokycanech (mail halir (at) hvr.cz, tel. 371722622, mobil 608478902). S ohledem na skutečnost, že se na tomto výjezdu nebude mít možnost podílet z technicko-organizačních důvodů Hvězdárna a planetárium Plzeň, je žádoucí, aby zájemci nabízeli dle svých možností i volné kapacity na dopravu pozorovatelů a techniky do oblasti pozorování.

Autor článku: Karel Halíř
Aktualizace: 14. 5. 2007

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti