Západočeská pobočka

Evropská noc vědců 2019 v Blovicích

V pátek 27. září 2019 se Západočeská pobočka České astronomické společnosti společně s devíti organizacemi a institucemi zapojila do projektu Evropská noc vědců, tentokrát v městě Blovice, kde se více jak 150 návštěvníků stalo součástí nevšedního programu bohatého na experimenty z přírodních věd a odborných přednášek.

Je již tradicí, že při příležitosti Evropské noci vědců pořádá Západočeská pobočka České astronomické společnosti akci v některém ze západočeských měst ve spolupráci s místními školami a organizacemi. Evropská noc vědců „Researchers’ Night“ je projekt Evropské unie, který se stal jednou z největších akcí pořádaných každoročně na podporu vědy a techniky v EU, v jejímž rámci se pro širokou veřejnost po celé Evropě v jeden večer zpřístupňují vědecká pracoviště. Západočeská pobočka České astronomické společnosti se od roku 2010 snaží zprostředkovat přístup k Noci vědců i obyvatelům menších měst, kde by se podobná akce k této příležitosti nekonala.

Náš program na náměstí v Blovicích začínal úderem 16 hodiny představením aktivit studentů místního gymnázia, Základní školy Blovice a Základních škol Letiny, Nepomuk a Žinkovy. Návštěvník se mohl na jednotlivých stanovištích seznámit s řadou fyzikálních a chemických pokusů. Řadu z nás pak uchvátil pohled do mikrosvěta nebo na zajímavé preparáty. Rušno bylo i ve stanu, kde působil Marek Česal se svojí astronomickou kuchařkou, která bodovala hlavně u mladších návštěvníků výroba dnes již legendární jedlé komety. Věříme, že i pokusy plné ohňů pedagogů Katedry chemie Fakulty pedagogické ZČU zahřály všechny účastníky v nepříliš vlídném počasí. Podobně tomu mohlo být i ve stanu kolegů oddělení fyziky KMT Fakulty pedagogické, kde za pomoci transformátorů vařila voda. Kolegové z Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni seznámili návštěvníky s novinkami v oboru tenkých vrstev. Zapomenout nesmíme ani na dalšího účastníka naší akce, kterou byla Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, která zde prezentovala svoje astronomické aktivity. Bohužel déšť, který usedal na naše stany od 18 hodin, výrazným způsobem negativně ovlivnil celkovou účast návštěvníků letošní Noci vědců v Blovicích. V jednu chvíli jakoby mávnutím kouzelného proutku déšť rozpustil natěšené účastníky.

V improvizovaném přednáškovém sále Café de Blowitz pak proběhly dvě přednášky s astronomickou tématikou, které si na aktuální témata připravili členové Západočeské pobočky České astronomické společnosti Ondřej Trnka a Ota Kéhar. A pouze horší kvalita ozvučení krásných prostor prvorepublikové kavárny kazila dobrý dojem z jejich poutavé prezentace.

Závěr akce kolem 22 hodiny byl doprovázený řadou drobných přeháněk a byl ukončen, jak se u nás stalo tradicí, nalitím zbytku tekutého dusíku do místní kašny. Kašna se tak stala na krátký okamžik tím nejdůležitějším a největším experimentem z celého dne a akci ukončila v duchu pohádkových slov „hrnečku vař“, jak dokládají přiložené fotografie.

Na závěr tohoto krátkého shrnutí musíme také poděkovat všem členům Západočeské pobočky a kamarádům, kteří se aktivně zapojili do příprav a realizace této akce. Velký dík patří i našim partnerům z Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, Katedry fyziky Fakulty aplikovaných věd a Hvězdárně v Rokycanech a Plzni.


Galerie fotografií Marek Česal a Josef Jíra:

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 7. 10. 2019

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti