Západočeská pobočka

Noc vědců v Blovicích

Evropská noc vědců „Researchers Night“ je projet Evropské unie, který se stal jednou z největších akcí pořádaných každoročně na podporu vědy a techniky v EU. Tato akce má v rámci Evropy mnohaletou tradici a v České republice se pořádá již od roku 2005. Projekt je koncipovaný jako rozsáhlé setkání vědecko-technických pracovníků s veřejností při společných aktivitách, které mají za cíl vědu a techniku přiblížit veřejnosti. Setkání se konají v rámci jednoho dne a ne jinak tomu bude i 27. 9. 2019, kdy se v řadě českých a moravských měst budou prezentovat odborné a vědecké organizace.

Západočeská pobočka České astronomické společnosti se tohoto projektu účastní již patnáctým rokem a od roku 2010 využívá Noci vědců k propagaci vědy i na místech mimo vědecká centra velkých měst či univerzit. Jako svá působiště vybírá lokality, pro jejichž obyvatele by akce tohoto typu byla hůře dostupná. Po velmi dobrých ohlasech z předchozích ročníků např. ve Stříbře, Přešticích, Nepomuku nebo Klatovech a dalších jsme se rozhodli letošní Noc vědců 2019 uspořádat v Blovivích, kde se budou moci občané města seznámit s naším programem.

Na programu spolupracujeme s řadou místních škol, které tak mají možno se veřejně prezentovat. Těšit se můžete na astronomickou kuchařku, fyzikální pokusy s transformátory, jiskrovými výboji, zrcadlové obludárium, fakírská židle, pozorování mikrosvěta a řadu zajímavých fyzikálních a chemických pokusů včetně astronomického pozorování dovezenou astronomickou technikou. Program bude doplněn odbornými přednáškami. Jako například přednáška „Projekt Apollo – cesta na Měsíc či podvod století" Ondřeje Trnky člena naší společnosti.
TERMÍN A POŘADATELÉ

pátek 27. září 2019 od 16 do 22 hodin
Město Blovice, Západočeská pobočka České astronomické společnosti, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Gymnázium Blovice, Základní škola Blovice, Základní škola Nepomuk, Základní škola Žinkovy, Základní škola Letiny, Café de Blowitz, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni katedra chemie, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni oddělení fyziky KMT

PŘEDNÁŠKY

17:00 - Projekt Apollo – cesta na Měsíc či podvod století?
Bc. Ondřej Trnka, Česká astronomická společnost

18:30 - Mars očima astronoma
PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D., Česká astronomická společnost

PROJEKT APOLLO - CESTA NA MĚSÍC ČI PODVOD STOLETÍ?
Přistání první lidské posádky na povrchu Měsíce bylo významnou událostí kosmonautiky, která je však dodnes silně zpochybňována. Nemálo lidí včetně samotných Američanů pochybují, že jejich vlastní národ povrchu Měsíce dosáhl. A dosáhl ho skutečně, či se jedná o gigantický podvod? Řadu konspiračních teorií, argumentů i protiargumentů k této události lze vyslechnout v této přednášce.

MARS OČIMA ASTRONOMA
Čtvrtá planeta Sluneční soustavy pod drobnohledem. Co spatříme při pozorování pouhým okem, různými typy dalekohledů nebo důkladným průzkumem kosmickými sondami a vozítky na povrchu? Dozvíte se informace o zajímavých úkazech nejenom z/na povrchu planety Mars. A ještě posluchače čeká jedno menší překvapení.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 28. 9. 2019

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti