Západočeská pobočka

Astronomická Praha

Fotografická galerie snímků, kterou pořídil 5.4.2007 Marek Česal a Josef Jíra během exkurze "Astronomická Praha". Akci pořádala katedra obecné fyziky Západočeské univerzity a zúčastnilo se jí i několik členů naší pobočky.

Účastníci zajímavého setkání. Někteří byli skutečně ve svém živlu.
Astronomický ciferník. Kalendářní deska od Josefa Mánese.
Pan docent Martin Šolc při výkladu. Naše skupinka před orlojem.
Mechanizmus orloje. Jedinečná šance jak se dostat přímo k srdci orloje.
Velmi těsno. Šťastný to výraz člověka.
Areál Klementina. Klementinská astronomická věž.
Sluneční hodiny v areálu Klenmantina. Slunečních hodin je tu hned několik.
Astronomické hodiny s ciferníkem z obou stran. Přístroj pro měření úhlové vzdálenosti hvězd.
Pohled z věže byl úžasný. Pražský hrad z astronomické věže Klementina.
Další fotogenický pohled. Meteorologická stanice na střeše Klementina.
Původní věžní okénko, kterým se vysunoval prapor ven na znamení pravého poledne. Prapory určené pro znamení pravého poledne.
Spodní patro věže s astronomickými přístoji. Pan docent Šolc při výkladu.
Struna přes kterou prochází sluneční kotouček v době pravého poledne. Německý překlad pro našeho zahraničního účastníka Michaela Winkhause.
Detail měřícího přístroje. Ještě jednou z druhé strany.
Týnský chrám a náhrobní deska Tychona Brahe.
Pamětní deska Alberta Einsteina. Detail.
Christian Doppler. Naše skupinka nadšenců.
Fontánka věnovaná památce Johanna Keplera. Dům, kde žil Johannes Kepler.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 9. 4. 2007

© 2006-2023 Západočeská pobočka České astronomické společnosti