Západočeská pobočka

Pozvánka na Noc vědců v Sušici

Evropská noc vědců „Researchers Night“ je projet Evropské unie, který se stal jednou z největších akcí pořádaných každoročně na podporu vědy a techniky v EU. Tato akce má v rámci Evropy mnohaletou tradici a v České republice se pořádá již od roku 2005. Projekt je koncipovaný jako rozsáhlé setkání vědecko-technických pracovníků s veřejností při společných aktivitách, které mají za cíl vědu a techniku přiblížit veřejnosti. Setkání se konají v rámci jednoho dne a ne jinak tomu bude i 5. 10. 2018, kdy se v řadě českých a moravských měst budou prezentovat odborné a vědecké organizace.

Západočeská pobočka České astronomické společnosti se tohoto projektu účastní již čtrnáctým rokem a od roku 2010 využívá Noci vědců k propagaci vědy i na místech mimo vědecká centra velkých měst či univerzit. Jako svá působiště vybírá lokality, pro jejichž obyvatele by akce tohoto typu byla hůře dostupná. Po velmi dobrých ohlasech z předchozích ročníků např. ve Stříbře, Přešticích, Nepomuku nebo Klatovech a dalších jsme se rozhodli letošní Noc vědců 2018 uspořádat v Sušici, kde se budou moci občané města seznámit s naším programem. Sušice byla v tomto roce vybrány záměrně, protože je posledním okresním městem, které jsme v rámci Evropské noci vědců ještě nenavštívili.

Na programu spolupracujeme s řadou místních škol, které tak mají možno se veřejně prezentovat. Těšit se můžete na astronomickou kuchařku, fyzikální pokusy s transformátory, jiskrovými výboji, zrcadlové obludárium, fakírská židle, pozorování mikrosvěta a řadu zajímavých fyzikálních a chemických pokusů včetně astronomického pozorování dovezenou astronomickou technikou. Program bude doplněn o řadu odborných přednášek. Jako například přednáška „Antigravitace aneb létáme s fyzikou“ pana doktora Pavla Masopusta z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.
TERMÍN A POŘADATELÉ

pátek 5. října 2018 od 16 do 22 hodin
Město Sušice, Západočeská pobočka České astronomické společnosti, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni Západočeská pobočka České astronomické společnosti, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni oddělení fyziky KMT, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni katedra chemie, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni, Gymnázium Sušice, ZŠ Sušice, ZUŠ Františka Stupky Sušice, SOŠ a SOU Sušice

PŘEDNÁŠKY

17:00 - Astronomické zajímavosti ze západních Čech
Mgr. Josef Jíra, DiS., Česká astronomická společnost

18:30 - Největší dalekohledy světa
Bc. Ondřej Trnka, Česká astronomická společnost

20:00 - Antigravitace aneb létáme s fyzikou, mýty a fakta
PhDr. Pavel Masopust, Ph.D., Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni

ASTRONOMICKÉ ZAJIMAVOSTI ZE ZÁPADNÍCH ČECH
V západních Čechách působila řada vynikajících přírodovědců a vynálezců, jakými byli např. Josef František Smetana, Otto Seydl či Ludvík Očenášek. Tato již zapomenutá generace popularizátorů vědy vykonala pro naši společnost obrovský kus práce. Připomeňme si jejich největší úspěchy a seznamme se s aktuálními astronomickými projekty na západě Čech. Možná se vám dostane odpovědi na to, kde v České republice naleznete největší sluneční hodiny nebo kde máme největší tmu.

NEJVĚTŠÍ DALEKOHLEDY SVĚTA
Jak se vyvíjely velké dalekohledy během staletí? Jak rostl jejich výkon a jak pomáhaly při poznávání vesmíru? Jak vypadají dnešní dalekohledy zachycující viditelné světlo a jak vypadají dalekohledy pro další "pozorovací okna" současné astronomie? Jaký je výhled na poli obřích dalekohledů v blízké budoucnosti? Na to odpoví přednáška o současných i dřívějších velkých dalekohledech světa.

ANTIGRAVITACE ANEB LÉTÁME S FYZIKOU, MÝTY A FAKTA
…my bychom vzhůru k nebesům, a jsme zde Zemí spjatí… praví klasik. Jak nám může fyzika pomoci “bojovat” s tíhovou silou, která nás “spojuje se Zemí”? V přednášce se na tuto otázku pokusíme pomocí různých fyzikálních principů (elektrostatická síla, magnetická síla, …) najít odpověď.Autor článku: Marek Česal
Aktualizace: 5. 10. 2018

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti