Západočeská pobočka

Oslava 100. výročí založení ČAS

V pátek 8. 12. 2017 uplynulo 100 let od založení České astronomické společnosti v Praze. Toto kulaté výročí jsme si připomenuli velmi důstojnou akcí v prostorách pražského Karolina, kde v Modré posluchárně došlo k historické rekonstrukci schvalování stanov ČAS c.k. místodržitelstvím a následně rekonstrukcí ustavující schůze ČAS pod vedením profesora Františka Nušla.

V aule Karolina, pak byly předány ceny a čestná uznání. ČAS také získal vlastní planetku pod číslem 100308. Slavnostního předání se zúčastnilo 8 dosud žijících předsedů ČAS vč. čestného předsedy Jiřího Grygara, stávajícího předsedy Petra Heinzla, nebo nejdéle sloužícího předsedy, na tento den obživlého, Františka Nušla.

Reportáž České televize k výročí založení České astronomické společnosti 18m 23s.

Jako jeden z účastníků akce bych rád vyjádřil poděkování všem organizátorům za velmi zajímavý program, na kterém měl lví podíl autor scénáře Petr Sobotka, který nám přiblížil události, jež stály na počátku založení České astronomické společnosti. Poděkování musím směřovat i bezvadným hercům a skvělému hudebnímu doprovodu. Je škoda, že na tak významnou událost dorazila jen hrstka členů naší pobočky.


Fotografie David Malík , celá fotografická galerie zde.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 1. 1. 2018

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti