Západočeská pobočka

Česká astronomická společnost v proměnách času

Přijměte prosím pozvání na odborný seminář u příležitosti 100. výročí založení České astronomické společnosti, který se uskuteční v sobotu 4. 11. 2017 na Štefánikově hvězdárně v Praze. Téma semináře není nijak pevně stanoveno. Ale věříme, že obsah semináře především připomene osobnosti z oboru astronomie a události přímo související s bohatou historií České astronomické společnosti. Jednotlivé příspěvky tak vytvoří pestrou mozaiku témat, kterými se účastníci semináře zabývají jako amatérští nadšenci nebo vědečtí pracovníci. Všichni jste srdečně zváni!

Program semináře bude upřesněn na základě přihlášených příspěvků.

Více informací na www.kof.zcu.cz/ak/historie/2017/

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 4. 10. 2017

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti