Západočeská pobočka

Pozorovací víkend v Rokycanech

Ve dnech 16. – 17. 3. 2007 se uskutečnil na hvězdárně v Rokycanech pozorovací víkend Západočeské pobočky České astronomické společnosti, na jehož přípravě a organizaci se podíleli i další partneři, Hvězdárna v Rokycanech a Hvězdárna a planetárium Plzeň..

Program pozorovacího víkendu byl velmi bohatý a zajímavý až do samotného závěru. Součástí prvního pozorovacího víkendu roku 2007 byla především plenární schůze Západočeské pobočky, na kterou navázalo několik pěkných přednášek a slavnostní vyhlášení Messierovského týdne. Ale teď popořádku. Možná, že mnozí z Vás zaznamenali v posledním čísle našeho zpravodaje, že byl na víkend 16. - 18. března 2007 naplánován další, v pořadí už pátý, ročník Messierovského maratónu. Na rozdíl od minulých let, kdy bylo vždy zataženo, nám letošní březen ukázal o něco vlídnější tvář. V podstatě celý týden před uvedeným víkendem byla obloha většinou jasná a mraky se pokryla až v sobotu k ránu. A tak se v pátek odpoledne, za jasné oblohy, sjelo na Rokycanskou hvězdárnu cca 15 členů pobočky, kteří se poprvé za tak dlouhou dobu mohli pokusit napozorovat co největší množství objektů Messierovského katalogu. Výsledky tohoto sportovního klání nebudu zveřejňovat a pouze Vám připomínám, že v následujícím čísle astronomických informacích, příloze ZaČAS, vyjde reportáž Michala Rottenborna, která popisuje tento urputný souboj pozorovatelů.

Kromě Messierovského maratónu se v pátek v Rokycanech pozorovaly i meteory. Jejich sledování se, i přes nepříliš vhodné pozorovací podmínky, věnovali dva účastníci. Vzhledem ke světlé obloze a také proto, že nebyl v činnosti žádný silnější roj, jsou jejich výsledky velmi slabé. Dita Větrovcová zaznamenala za 85 minut pozorování dva meteory, Václav Kalaš měl o pět minut delší interval a o jeden meteor více.

Sobotní dopoledne bylo zahájeno v  9.00 hodin odstupujícím předsedou výboru Josefem Jírou, který pověřil moderováním schůze Michala Rottenborna. Bohužel jak už bývá zvykem, nedostatek členů neumožňoval zahájit plenární schůzi včas. Z důvodů usnášeníschopnosti schůze bylo proto nutné v souladu se stanovami ČAS vyčkat 30 minut. Nutná pauza, která se vyhlásila, byla vyplněna prohlídkou nových, výstavních prostor, kde si účastnici mohli prohlédnout fotografickou výstavu Štěpána Kováře „Hvězdárny v Čechách a na Moravě“ a zároveň mohli spatřit výstavu „Astronomie v Západních Čechách“, která zachycuje aktivity naší pobočky. Pro zájemce tak byla nahrazena prezentace o činnosti pobočky výkladem a popisem jednotlivých panelů. Po skončení vynucené přestávky následovali jednotlivé procedury samotného jednání a volba jednotlivých komisí. Vzápětí bylo odstupujícímu výboru uděleno absolutorium. Novinkou od předchozích plenárních schůzí byla samotná volba výboru pobočky. Ten byl volen jako skupina a vzal si tak příklad z posledních voleb výkonného výboru ČAS. Volby byla tajná a výbor byl zvolen ve složení M. Česal, J. Jíra, O. Kéhar, M. Rottenborn, O. Trnka. Revizorem byl zvolen K. Halíř a jako delegáty sjezdu ČAS L. Honzík, J. Jíra, O. Trnka. Během dopoledne proběhla i první schůzka nového výboru pobočky, který se dohodl na rozdělení funkcí takto - J. Jíra (předseda), O. Kéhar (místopředseda), M. Česal (pokladník). Více informací z plenární schůze naleznete v následujícím čísle AI.

Odpolední program byl zahájen přednáškou na téma „Novosibirsk a Bajkal“ od pana doktora Sudy z katedry geografie ZČU. Jeho přednáška nás informovala o aktuální dopravní situaci v dané oblasti a upozornila na zajímavosti této přírodní lokality. Po kraťoučké přestávce se ujal slova Michal Rottenborn, jehož přednáška „Messier – od katalogu po maratón“ ukončila sobotní odpolední program.

Program pozorovacího víkendu byl z mého pohledu velice zajímavý a snažil se přilákat do Rokycan co největší množství členů naší pobočky. Jestli se to podařilo a program splnil Vaše očekávání, nechám na uvážení každého účastníka. Bohužel se nemohu ubránit myšlence, proč si někteří členové naší organizace nenašli jedno volné dopoledne a nezúčastnili se členské schůze pobočky, která se koná jednou za tři roky. Pro mne samotného je to tak trochu zklamaní.

Fotografie z akce

Autor fotografií - Ondřej Trnka

Těsně před zahájením plenární schůze. Nádherná výstava Štěpána Kováře v nově zrekonstruovaných prostorách.
Výstava věnovaná činnosti Západočeské pobočky České astronomické společnosti. Účastníci setkání.
Pan doktor Suda, při prezentaci své přednášky. Jedna z cen pro vítěze.
Dalším oceněným byl Jirka Polák. A vítězem se stává?

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 26. 3. 2007

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti