Západočeská pobočka

Astronomický den v Nečtinech

Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s obcí Nečtiny a Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni si Vás dovolují pozvat na Astronomický den v Nečtinech. Smyslem této akce je představit aktivity našich organizací, přiblížit návštěvníkům noční oblohu a upozornit na stále se zhoršující problém tzv. světelného znečištění.


Nečtiny jsou jednou z deseti obcí, na jejichž katastru byla 15. září 2014 založena Manětínská oblast tmavé oblohy. Obec se rozprostírá v severním cípu okresu Plzeň-sever uprostřed malebné krajiny plné lesnatých kopců cca 40 km od Plzně. V současné době má obec Nečtiny okolo 650 stálých obyvatel a v době největšího rozkvětu zde žilo okolo 2 000 obyvatel. Dnešní stav trvalého obyvatelstva s hustotou cca 11 obyvatel/km2 činí z Nečtinska především rekreační území, což podtrhuje stav noční oblohy.

Nejstarší písemná zmínka o samotných Nečtinech pochází z r. 1169, když Vladislav II. daroval Johanitům Manětín "až k hranici nečtinské". Ves vlastnili pánové z Nečtin, kteří ji později na konci 13. století, prodávají českému králi Václavovi IV. Tato původně česká obec má bohatou a pestrou minulost, neboť ležela na staré královské spojnici mezi Prahou a Norimberkem, v blízkosti hradu Preitensteina plnícího ve své době pravděpodobně roli jednoho z vojenských strategických bodů chránících cestu. Pozůstatky tohoto hradu, založeného r. 1330 Oldřichem Pluhem, jsou nejúplnějším a nejdochovanějším z původního systému tří hradů, svědkem významného období obce. Za dlouhé období vlády šlechtických rodů se zachovala řada památek, z nichž mezi nejvýznamnější patří novogotický zámek, rodinná hrobka sv. Terezie rodu Mensdorf-Poilly, filiální kostel sv. Anny stojící vedle chudinského špitálu. Dominantou okolí je barokní kostel sv. Jakuba Většího stojící nad Nečtinami. Za zmínku stojí i nečtinská renesanční radnice - památka na bývalou měšťanskou slávu či některé stavby s cennými prvky venkovské architektury v Nečtinech či Březíně. Zde se dochoval i kostel sv. Bartoloměje.

Více fotografií nejenom z Nečtin, ale célého regionu hledejte na webových stránkách Václava Sidorjaka "Pohledy z nebe". Soubor leteckých fotografií vám přiblížil krásu stolových hor a barokních soch. Kraj mlýnů, panenské přírody a historických pamětihodností. Kraj, kde byla v roce 2014 vyhlášena Manětínská oblast tmavé oblohy.

Proto neváhejte a přijeďte se podívat do Nečtin, kde bude probíhat bohatý astronomický program. Začínáme v pátek 2. 6. 2017 od 17 hodin.


Přednášky v muzeu:
18:00 - Mars očima astronoma - Ota Kéhar
Člen České astronomické společnosti a odborný asistent Fakulty pedagogické ZČU v Plzni nás seznámí s aktuálním výzkumem Marsu.
19:15 - Můžeme zachránit noc? - Michal Bareš
Člen České astronomické společnosti a odborník na otázky světelného znečištění představí Manětínskou oblast tmavé oblohy. Má smysl chránit tmu? Jaký vliv má nadměrné noční osvětlení na náš organizmus? Co všechno můžeme vidět na tmavé obloze? To jsou jen některé z otázek, na které dostanete odpověď.
20:00 - Trpasličí planeta Pluto - Lumír Honzík
Odborný pracovník Hvězdárny v Rokycanech a Plzeňi přiblíží současný pohled na bývalou devátou planetu naší sluneční soustavy.

Přednášky budou probíhat od 18:00 do 21:15.

Astronomické pozorování:
V případě jasného počasí bude na zahradě muzea probíhat pozorování sluneční fotosféry a protuberancí. Po soumraku se zaměříme na pozorování nebeských těles, galaxií, hvězdokup a dalších objektů vzdáleného vesmíru. K dispozici bude celá řada dalekohledů, rozličných velikostí a konstrukcí.

Doprovodný program:

- prezentace astronomických aktivit formou několika výstav

- astronomické hry pro ty nejmenší

- fyzikální pokusy předvedou odborní pracovníci oddělení fyziky FPE ZČU v Plzni

Zdroje a doporučené odkazy:

[1] Manětínská oblast tmavé oblohy
[2] Západočeská pobočka ČAS
[3] Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
[4] Pohledy z nebe Vaška Sidorjaka

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 11. 6. 2017

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti