Západočeská pobočka

Vyhlášení výsledků voleb do výboru Západočeské pobočky ČAS

Ve dnech 13. 2. 2017 21.30 SEČ až 20. 2. 2017 0.00 SEČ se konaly korespondenční volby do výboru Západočeské pobočky ČAS na období let 2017–2021. Celkem dorazilo 31 hlasovacích mailů, přičemž 2 hlasovací maily dorazily po stanoveném termínu, takže platných je 29 hlasovacích mailů. Celkem bylo osloveno 52 členů pobočky, voleb se tedy zúčastnilo 56 % členů pobočky.


Volební komise vyhodnotila hlasování s následujícím výsledkem:
Josef Jíra 67 bodů souhlasí s vykonáváním funkce ve výboru pobočky
Marek Česal 38 bodů souhlasí s vykonáváním funkce ve výboru pobočky
Ondřej Trnka 21 bodů nemůže v současné době přijmout funkci člena výboru pobočky
Ota Kéhar 12 bodů souhlasí s vykonáváním funkce ve výboru pobočky

Členy výboru pobočky se na období let 2017–2021 stali Josef JÍRA, Marek ČESAL a Ota KÉHAR.

Náhradníky jsou:

Lumír Honzík 11 bodů, Michal Rottenborn 7 bodů

Další ohodnocení:

Miroslav Randa 5, Michal Bareš 3, Jakub Toman 2, Miroslav Hackl 2, Mirka Plzáková 2, Zuzana Koželoužková 1, Vladimíra Lukešová 1, Boris Glos 1, Jiří Polák 1

Delegáty na dubnový sjezd ČAS se stali Josef JÍRA, Marek ČESAL a Ota KÉHAR.

Za volební komisi sestavil v Plzni dne 25. 2. 2017 Miroslav Randa.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 2. 3. 2017

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti