Západočeská pobočka

Astronomické pozorování v Novosedlech 23. 9. 2016

Stává se to již tradicí, že měsíc září bývá plný astronomických radovánek. Ne jinak tomu bylo 23. 9. 2016, kdy se uskutečnilo další astronomické pozorování v Manětínské oblasti tmavé oblohy, tentokrát v obci Novosedly. Zde si pro místní obyvatele připravila Západočeská pobočka České astronomické společnosti společně s Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni pozorování objektů vzdáleného vesmíru. Jako místo pozorování byl zvolen místní fotbalový areál, kde se na trávníku vystřídala asi osmdesátka návštěvníků. Těm se naskytl krásný pohled na řadu mlhovin, galaxií i hvězdokup. Na základě pozitivních ohlasů návštěvníků můžeme konstatovat, že se akce vydařila a do Novosedel se budeme rádi vracet i v následujících letech.

Všem, kteří se na přípravě této vydařené akce podíleli, mnohokrát děkujeme. Níže přikládáme fotografie Jakuba Tomana, které dokreslují průběh akce.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 5. 10. 2016

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti