Západočeská pobočka

Den dětí v Manětíně 28. 5. 2016

Nejenom astronomií se dokážeme bavit. Důkazem mohou být fotografie z dětského dne v Manětíně, který se uskutečnil 28. 5. v prostorách místního kulturního centra a to jen proto, že zhruba 5 min před začátkem se prohnala Manětínem silná bouřka, která zapříčinila, že většina připravených her se musela přestěhovat do vnitřních prostor. Program dětského dne byl zaměřený na vesmír, proto mezi malými účastníky nechyběli ani různí kosmonauti, roboti, či ufoni . Na závěr dětského dne pak byla připravená zdravice od našeho zatím jediného kosmonauta Vladimíra Remka. Na programu dětského dne se podílela řada sponzorů a dobrovolníku, ale asi největší poděkování patří partě nadšenců kolem Vaška Koudeli a Šárky Halové.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 6. 8. 2016

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti