Západočeská pobočka

Přednáška Jiřího Grygara v Plzni

Západočeská pobočka České astronomické společnosti společně s dalšími partnery si Vás dovoluje pozvat na veřejnou přednášku Jiřího Grygara v Plzni, která se uskuteční 10. května 2016 v prostorách Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Přednáška „Žeň objevů“ je pro všechny účastníky zdarma.

Obsahem přednášky „Žeň objevů“ bude autorský výběr těch nejzajímavějších astronomických událostí roku 2015. Tento cyklus přednášek doktor Jiří Grygar realizuje již od šedesátých let minulého století. Velmi zajímavým údajem je i počet nastudovaných materiálů autorem při vyhodnocení uplynulého roku, který v současné době činí více než tisícovku odborných článků a publikací. Vyhodnocení tak obrovského množství dat jedním člověkem je vskutku nadlidským výkonem. I díky této neúnavné práci je doktor Jiří Grygar jedním z nejvýznamnějších popularizátorů astronomie u nás, proto neváhejte a zúčastněte se.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 7. 5. 2016

© 2006-2022 Západočeská pobočka České astronomické společnosti