Západočeská pobočka

Astrovečer

Dovolte mi, abych vás pozval na tradiční setkání členů Západočeské pobočky ČAS a zájemců o astronomii z řad veřejnosti, pro které se vžilo označení „Astrovečer“. V pátek 26. 2. od18h se uskuteční první Astrovečer 2016 na téma 100 let ČAS. Jako místo našeho setkání byla zvolená Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, Veleslavínova ulice 42, zasedací místnost VC308. Zváni jsou zejména všichni ti, kteří se chtějí aktivně zapojit do příprav stého výročí založení České astronomické společnosti. Program není stanoven a bude složený především z vašich námětů, jak může ZpČAS oslavit toto kulaté výročí.


Začátek:pátek 26. 2. 2016 od 18:00
Přednášející:členové ZpČAS
Místo konání:Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, Veleslavínova ulice 42
Vstupné:zdarma
Program: 100 let ČAS

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 21. 2. 2016

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti