Západočeská pobočka

Poslední Astrovečer v roce 2015

Dovolte mi, abych vás pozval na tradiční setkání členů Západočeské pobočky ČAS a zájemců o astronomii z řad veřejnosti, pro které se vžilo označení „Astrovečer“. Naše setkání se uskutečňují v nepravidelných intervalech v průběhu roku zpravidla na půdě Hvězdárny a planetária Plzeň (U dráhy 11, kousek nad 3. bránou Škodovky). Cílem tohoto setkávání je popularizovat astronomii formou krátkých přednášek a informovat členskou základnu o aktivitách pobočky. Poslední „Astrovečer“ roku 2015 se uskuteční 30. listopadu na výše uvedené adrese.


Začátek:pondělí 30. 11. 2015 od 18:00
Přednášející:členové ZpČAS
Místo konání:Učebna H+P, U Dráhy 11, Plzeň
Vstupné:zdarma
Program:
  • Mise Rosetta – Jakub Toman
  • Ohlédnutí za rokem 2015 – Marek Česal
  • Zajímavosti letních bouřek – Martin Adamovský
  • Astronomické úkazy v roce 2016 – Michal Rottenborn
  • Aktivity Západočeské pobočky ČAS v roce 2016 – Josef Jíra
  • Kulaté výročí založení České astronomické společnosti – Josef Jíra
  • Střípky a zajímavosti

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 10. 12. 2015

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti