Západočeská pobočka

Úplné zatmění Měsíce

První ze dvou úplných zatmění Měsíce v roce 2007 je unikátní z toho důvodu, že je jako částečně pozorovatelné ze všech kontinentů. Nás může těšit ta skutečnost, že nejlepší a úplná pozorovatelnost je právě z Evropy a Afriky. Zároveň bychom si jej, v případě vydařeného počasí, neměli nechat ujít, protože pro nás z Evropy je to v tomto roce jediné. To srpnové totiž skončí dříve, než u nás vyjde Měsíc.

Zatmění nastává v sestupném bodu, 3,2 dne před odzemím (406 tisíc km od Země) a 1,9 dne po zákrytu planety Saturn Měsícem. Během zatmění se Měsíc nachází v jižní části souhvězdí Lva, asi 13° východně od hvězdy 1. hvězdné velikosti Regulus (Alfa Leo).
Oběžná dráha Měsíce prochází severní částí zemského stínu. Z toho důvodu se nejedná o centrální zatmění a úplná fáze trvá 73 minut. Měsíc se ve stínu Země pohybuje rychlostí zhruba 1 km/s a obecně tak zatmění může trvat až 107 minut.
Důležité časy hlavních fází úplného zatmění Měsíce v noci z 3. března na 4. března jsou:

východ Měsíce17:20 SEČ,3. 3. 2007
vstup Měsíce do polostínu21:18 SEČ,3. 3. 2007
začátek částečného zatmění22:30 SEČ,3. 3. 2007
začátek úplného zatmění23:44 SEČ,3. 3. 2007
střed zatmění0:21 SEČ,4. 3. 2007
konec úplného zatmění0:58 SEČ,4. 3. 2007
konec částečného zatmění2:11 SEČ,4. 3. 2007
výstup Měsíce z polostínu3:24 SEČ,4. 3. 2007
západ Měsíce6:48 SEČ,4. 3. 2007
Průběh úkazu
Průběh uplného zatmění Měsíce, kompozitní snímek
zdroj: EPOD USRA 2004

V době největší fáze zatmění (0:21 SEČ) bude Měsíc ležet v zenitu pozorovatelům v Nigérii a Kamerunu. V tomto okamžiku dosáhne zatmění své maximální velikosti 1,2331 jednotek měsíčního průměru a jižní okraj měsíčního disku se bude nacházet 2,4 úhlových minut severně od centrální osy stínu. Naopak, severní okraj měsíčního disku bude ležet 6,9 úhlových minut od severního okraje stínu a 32,2 úhlových minut od středu stínu.

Průběh úkazu
Dráha Měsíce zemským stínem s časy
zdroj: hvězdářská ročenka 2007

Z toho důvodu se také bude jevit severní oblast Měsíce mnohem jasnější než jižní oblast, která bude ležet hlouběji v zemském stínu.
Povrch Měsíce se bude nacházet v různých oblastech zemského stínu a tím bude docházet k dramatickým změnám v jeho vzhledu. Odhadnout dopředu přesný jas Měsíce není možné a tak mohou pozorovatelé určovat Danjonovu hodnotu v různých časech v průběhu zatmění a také na různých místech Měsíce (např. severní nebo jižní oblast).

Průběh úkazu
Dráha Měsíce zemským stínem a mapa ilustrující viditelnost úkazu ve světě
zdroj: NASA

Během úplné fáze bude možné pozorovat jarní souhvězdí a jasné hvězdy bude možné použít pro porovnávání hvězdné velikosti. Spica (mv=+0,98) je 40° jihovýchodně od Měsíce, zatímco Arcturus (mv=-0,05) je 49° severvýchodně. Alphard nebo Alfa Hya (mv=1,99) je 28° jihozápadně a Procyon (mv=-0,05) je 50° západně. Planetu Saturn lze nalézt jako objekt o jasnosti +0,8 přibližně 24° severozápadně od Měsíce blízko západnímu okraji souhvězdí Lva.

Průběh úkazu
Dráha Měsíce zemským stínem. Pouze upozornění, obrázek není vytvořený pro Evropu, proto například údaj MOON ALT (výška Měsíce) je pro nás neplatný. Pro převod z času CST na SEČ stačí k údaji přičíst 7 hodin. SAT = sobota.
zdroj: curtrenz.com

Celý úkaz bude viditelný z Evropy, Afriky a západní Asie. Ve východní Asii Měsíc v průběhu úkazu zapadne. Například, Měsíc zapadne v průběhu úplné fáze, v centrální Číně a jihovýchodní Asii. V Západní Austrálii bude ke spatření část počáteční polostínové fáze, ale Měsíc zapadne před úplnou fází. Pozorovatelé v jižní části Severní a Jižní Ameriky mohou najít Měsíc v částečné nebo úplné fázi již během východu. Ze západní Severní Ameriky bude vidět pouze závěrečná fáze polostínového zatmění.

A co lze při zatmění Měsíce dělat?

Kromě toho, že se samozřejmě můžete pouze kochat a obdivovat tento nádherný přírodní úkaz, lze také uskutečnit nějaká astronomická pozorování.

Krátery

Lze zaznamenávat kontakty zemského stínu s vybranými krátery a snažit se tak určit stav zemské atmosféry.
Následující tabulka obsahuje seznam dvaceti nejznámějších kráterů s předpověděnými časy vstupu a výstupu ze stínu v průběhu zatmění. Je vhodné se s tímto seznamem dokonale seznámit ještě před samotným úkazem, aby nedocházelo k nedorozumění a špatné identifikaci útvarů. Čtyři dotyky stínů měsíčního okraje disku mohou být použity k určení rozložení stínu. Nicméně se tyto úkazy špatně vyhodnocují, a proto je obtížné je přesně změřit.

Čas vstupu          Čas výstupu
  SEČ     Název kráteru   SEČ     Název kráteru

 22:35    Grimaldi     01:06    Grimaldi
 22:37    Billy      01:06    Aristarchus
 22:43    Campanus     01:13    Kepler
 22:49    Kepler      01:13    Billy
 22:49    Tycho      01:17    Plato
 22:54    Aristarchus   01:19    Pytheas
 22:57    Copernicus    01:22    Timocharis
 23:02    Pytheas     01:22    Copernicus
 23:08    Timocharis    01:26    Campanus
 23:13    Dionysius    01:28    Aristoteles
 23:13    Manilius     01:30    Eudoxus
 23:17    Menelaus     01:36    Tycho
 23:21    Plinius     01:37    Manilius
 23:22    Goclenius    01:41    Menelaus
 23:23    Plato      01:45    Dionysius
 23:27    Taruntius    01:45    Plinius
 23:27    Langrenus    01:56    Proclus
 23:28    Eudoxus     01:59    Taruntius
 23:31    Aristoteles   02:01    Goclenius
 23:31    Proclus     02:07    Langrenus
Zákryty hvězd

Další možností může být, zejména v době úplné fáze, měření časů vstupů a výstupů hvězd Měsícem. Úplné zatmění Měsíce je pro tento druh činnosti velmi výhodný, neboť neruší jindy obvyklý jas osvícené části, a proto je možné sledovat i slabší hvězdy.

Fotografie

Jas zatmělého Měsíce je mnohem menší než obvykle. Z toho důvodu musíme při fotografování používat delší expoziční doby a citlivější filmy, než při snímání běžného úplňku. Delší expoziční doby rovněž vyžadují stabilní montáž s pohonem. Vzhledem k tomu, že jednotlivá zatmění se od sebe velmi často liší jak svým zabarvením, tak jasem, nelze předem určit, jaké clony a expoziční doby bude třeba nastavit. Podle některých zdrojů se doporučuje při nejjasnějších zatměních (L=4) s filmem 200 ISO, clonovým číslem 4 užít exponovat po dobu 1/2 sekundy. Na nejtemnější zatmění (L=0) pak při stejném filmu a clonovém čísle vyžadují alespoň dvouminutovou expozici.

Další informace

Pro další informace o možnostech fotografování lze využít článek na IAN - Pozorujeme a fotografujeme nebo si můžete přečíst na stránkách Prohlídka Měsíce o Danjonově stupnici, případně si můžete stáhnout mapu Měsíce, kde jsou vyznačena referenční místa, článek Zatmění měsíce.

K zatmění dojde o víkendu a ještě za dobrých podmínek na obloze. Stačí už jen popřát jasné počasí. Další úplné zatmění Měsíce pozorovatelné z našich zeměpisných šířek nastane až 21. února 2008 ráno.

Autor článku: Ota Kéhar
Aktualizace: 16. 2. 2007

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti