Západočeská pobočka

Geologická procházka v okolí Prahy

V sobotu 13. 6. 2015 jsme za odborného výkladu Štěpána Raka navštívili v okolí Prahy hned několik geologicko-paleontologických lokalit světového významu. Naší první zastávkou byla přírodní památka Požáry, kde jsou v zářezu nad tunelem (z roku 1930) odkryty usazeniny prvohorního moře staré 420 miliónů let. Toto území na ploše cca 3 hektarů naleznete v katastru obce Řeporyje. V lomu Požár I byly dobývány vápence lochkovského souvrství pro chemické a sklářské účely a pro výrobu cementu. V roce 1984 na 27. Mezinárodním geologickém kongresu byla tato část lomu (nad tunelem) vybrána Mezinárodní stratigrafickou komisí UNESCO jako mezinárodní stratotyp hranice mezi silurskými odděleními ludlow a přídolí. Tuto hranici určuje první výskyt zkamenělin Monograptus parultimus.

Další naší zastávkou byla tzv. „Placatá skála“, která je tvořena odkryvem pevných pískovců nejvyššího ordoviku. Tyto usazeniny vznikly v době největšího globálního zalednění v historii Země. Na povrchu skály můžete nalézt například stopy po lezení prvohorních živočichů nebo otisky hvězdic.

Naše putování pokračovalo dále naučnou stezkou v údolí Dalejského potoka, kde je další řada významných geologických a paleontologických lokalit, na kterých lze nalézt množství zkamenělin bezobratlých mořských živočichů v podobě plžů, trilobitů, lilijic nebo hlavonožců. Asi jednou z nejznámějších lokalit je lom Mušlovka, kde jsme strávili nejvíce času.

O tom, že se celá akce vydařila, vypovídalo nejenom počasí, ale i úsměvy účastníků, kteří si odváželi alespoň malé kousky zkamenělin staré půl miliardy let.


Galerie fotografií Josef Jíra a Lubor Šimrád:

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 23. 6. 2015

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti