Západočeská pobočka

Zákryt planety Saturn Měsícem

Zákrytem se rozumí úkaz, při kterém pro pozorovatele na Zemi bližší a zdánlivě větší těleso (například Měsíc) zakryje jiný, menší a vzdálenější objekt (planetku, planetu, hvězdu). Mezi poměrně vzácné úkazy patří právě zákryty planet Měsícem. V roce 2007 nás čekají celkem čtyři zákryty planet – Saturna (2. března ráno a 22. května večer), Venuše (18. června odpoledne) a Marsu (24. prosince ráno).

Průběh úkazu
Zákryt Saturna Měsícem,
zdroj: occultations.net

Pojďme se podrobněji podívat na prvně jmenovaný zákryt Saturna Měsícem, ke kterému dojde 2. března 2007 v ranních hodinách, který bude pozorovatelný i ze střední Evropy. Dobré pozorovatelnosti nahrává i ta skutečnost, že se Saturn 10. února nacházel v opozici se Sluncem a téhož dne se v 16 h SEČ nejtěsněji přiblížil k Zemi, na 8,2 AU. Zdánlivý průměr dosahuje 9 úhlových vteřin, což je největší hodnota v průběhu roku.

Viditelnost úkazu
Oblast viditelnosti zákrytu Saturnu Měsícem
zdroj: lunar-occultations.com

Radost z pozorování může trochu pokazit skutečnost, že se Měsíc bude nacházet ve fázi krátce před úplňkem, ke kterému dojde 4. března 0:16 h SEČ. A může se tedy snažit celý úkaz svým nekompromisním jasem přezářit. Proti tomu zase stojí fakt, že Saturn je dostatečně jasný objekt, v době úkazu by měl dosahovat 0. hvězdné velikosti.

A kdy k úkazu na území České republiky dojde, konkrétně v Rokycanech (λ0 = 13° 36´ 15,6"; φ0 = 49° 45´ 07,4")? To se lze dočíst v přiložené tabulce, kde lze nalézt časy a poziční úhly vstupů a výstupů.

         Měsíc             
      SEČ  výška  azimut  CA  PA  a   b
vstup  3:36:50  25   265   33S  169 -0,4  -2,5
výstup  4:14:33  19   273   -47S  249 +0,5  -1,4

kde CA – rohový úhel, který je dle vžité konvence měřen vždy od bližšího rohu měsíčního srpku (severního – N, či jižního - S), a to kladně ve směru neosvětleného a záporně ve směru osvětleného okraje Měsíce.
PA – poziční úhel zakrývaného objektu
a, b – koeficienty pro přepočet na jinou zeměpisnou polohu, t = t0 + a(λ - λ0) + b(φ – φ0) – vzorec je jen přibližný

vstup výstup
Začátek úkazu
Konec úkazu
Časy platné pro Rokycany uvedeny v tabulce výše, zdroj: popastro.com

Fotogalerie a video ukázky

zákryt zákryt
Zákryt pozorovaný a natočený členem Západočeské pobočky Liborem Šmídem. K tomuto zákrytu došlo 3. listopadu 2001 a videozáznam byl pořízen dalekohledem 355/1600 mm a videokamerou.
Více na jeho osobních stránkách.
zdroj: Libor Šmíd
Průběh úkazu
Animace zákrytu z 18. září 1998, pořízené 1,2 m teleskopem, snímky pořízené s odstupem 35 s.
zdroj: cfa.harvard.edu (Stanek)
zákryt zákryt zákryt
K zákrytu planety Saturn Měsícem došlo 3. listopadu 2001 ve večerních hodinách a bylo pozorováno v celém svém průběhu během jasné listopadové noci v Dreieich-Dreieichenhain, Německo. Na snímcích jsou zachycené Měsíc a Saturn několik hodin před samotným zákrytem na severovýhodní obloze. Měsíc byl tři dny po úplňku a k Saturnu se pohyboval se svoji osvícenou stranou východním směrem. Při pozorování neozbrojenýma očima Saturn postupně mizel ve svitu Měsíce. Dalekohled ovšem poskytnul mnohem lepší pohled a bylo tak možné si vychutnávat krásu planety Saturn. Zhruba o hodinu později se Saturn objevil za neosvětlenou částí Měsíce.
Snímky byly pořízeny pomoci dalekohledu Celestron C5 (f=1250mm, D=125mm) a fotoaparátu Canon EOS500N při použití afokální konfigurace (okulár 12,5mm). Expozice byla provedena na negativní film Fuji200 a rozsah dob byl 2 až 6 sekund. Levý obrázek byl pořízen ve 21:55 CET, prostřední ve 22:03 CET a napravo se nachází Saturn po skončení úkazu ve 23:06 CET.
Vlivem afokální konfigurace je orientace obrázku opačná (východ je vpravo, sever je dole).
zdroj: volně přeloženo z internetu, debitel.net (Heinsius)

Autor článku: Ota Kéhar
Aktualizace: 16. 2. 2007

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti