Západočeská pobočka

Vydařené odpoledne

Letošní sobotní odpoledne 30. května se neslo ve znamení her a soutěží ke Dni dětí. Stejně jako již několik předchozích let, i letos se Hvězdárna a planetárium Plzeň ve spolupráci se Západočeskou pobočkou ČAS podílela na pořádání dětského dne ve Štěnovicích. Dle slov pořadatelů má naše rozsáhlé stanoviště velký ohlas nejen u dětí, ale i u dospělého doprovodu. Mnozí příchozí totiž pohlédnou s ne malým nadšením do dalekohledu poprvé v životě. Na vlastní oči mohou porovnat možnosti některých dalekohledů, s nimiž HaP disponuje. Tak tedy úderem 13. hodiny se prostor fotbalového hřiště začal zaplňovat dětmi a jejich dospělým doprovodem. Děti měly za úkol obejít 9 stanovišť s různými úkoly, jako je např. šplh, hod granátem, mohly si vyzkoušet záchranářské praktiky a jiné disciplíny. U našeho stanoviště byly připraveny 3 dalekohledy. První byl zaměřen na pozorování Slunce. Vzhledem k oblačné obloze byl zaměřen na pozemní objekt. Další 2 dalekohledy s malým zvětšením byly zaměřeny na několik obrazců souhvězdí a účastníci měli podle pomocných obrázků určit, o která souhvězdí se jedná. Pro nejmenší byla připravena dřevěná astronomická skládačka, kde bylo nutno vložit vykrojené obrazce ( Slunce, Měsíc, komety, hvězdy) do správných otvorů. Tato hra měla prohloubit motorické dovednosti našich nejmenších. Dále si děti mohly složit puzzle s astronomickou nebo astronautickou tématikou a také si vyzkoušet test rovnováhy. Ten probíhal v podobě slalomu, kdy dítě neslo zpola naplněnou PET lahvičku na destičce podpíranou hůlkami. Děti byly na všech stanovištích odměněny drobnostmi a samozřejmě sladkostmi. Přesně v 17. hodin, kdy děti měly téměř všechno splněno, byl ohlášen seskok parašutistů. I v letošním roce to byla napínavá podívaná. Parašutisté se snesli v poměrně velké rychlosti bezchybně k zemi, což si zasloužilo potlesk přihlížejících. Následně si děti opekly špekáček a pořadatelé jim rozdali balónky nafouknuté héliem. Jako poslední a již nesoutěžní úkol dětí byl, vypustit naráz barevné balónky k nebi. Tato závěrečná část odpoledne bývá velmi poutavá, neboť po vznesení balónků vypadá nebe, jako by bylo poseto pestrobarevnými lentilkami..

Myslím, že v závěru dětského soutěžního klání si všichni dospělí oddychli, neboť celé sobotní dopoledne propršelo. Naděje, že nezmokneme, byla mizivá. Nebe se umoudřilo a příjemné počasí vydrželo po celý zbytek soboty.

Ráda bych poděkovala svým kolegyním a kolegům, kteří opět přispěli k radostnému odpoledni téměř 400 dětí. Věřím, že si malí soutěžící odnesli od našeho stanoviště nové poznatky, prohloubily svoje dovednosti a my dospělí dostali příjemný pocit z dětského nadšení a radostné soutěživosti.


Autor fotografií: Ondřej Trnka

Autor článku: Mirka Plzáková
Aktualizace: 23. 6. 2015

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti