Západočeská pobočka

Zákryt Plejád Měsícem

Dne 23. února 2007 o půlnoci dojde k zákrytu otevřené hvězdokupy M45, známé jako Plejády nebo Kuřátka, Měsícem. Z našich zeměpisných šířek dojde k úkazu zhruba 25° nad západním obzorem.

Průběh úkazu
Poloha Měsíce a Plejád
zdroj: dangl.at

Při největším přiblížení se bude Měsíc nacházet 1° severně a dojde k zákrytu některých jasných hvězd. Nejlépe pozorovatelný je tento úkaz ze severozápadní Evropy a severovýchodní Severní Ameriky. Následující den bude Měsíc v první čtvrti.

Nejlepší viditelnost, mapa
Oblast viditelnosti zákrytu Plejád Měsícem
zdroj: lunar-occultations.com

Doufejme, že nám bude přát počasí a že se nebudeme muset dívat na zamračenou oblohu. Pokud se vám podaří úkaz pozorovat, případně vyfotografovat, ozvěte se nám, vaše pozorování zveřejníme na našich stránkách.

Plejády jsou nejznámější hvězdokupou na obloze. Jsou také známy jako „Sedm sester“. Patří k nejjasnějším a nejkompaktnějším otevřeným hvězdokupám. I v přesvětlených městech je lze spatřit pouhým okem. Označení „Sedm sester“ pochází z řecké mytologie, podle které je sedm nejjasnějších hvězd pojmenováno jako sedm dcer matky Pleione a otce Atlase. Jména těchto hvězd jsou: Alcyone, Asterope (dvojhvězda, někdy také nazývaná Sterope), Electra, Maia, Merope, Taygeta a Celaeno.

 Číslo Jméno   RA(2000.0) Dec(2000.0) mag  Spektrum 
  16 Celaeno  03:44:48.22 +24:17:22.1 5.44 B7 IV   
  17 Electra  03:44:52.54 +24:06:48.0 3.70 B6e III  
  18 HD 23324  03:45:09.74 +24:50:21.3 5.65 B8 V    
  19 Taygeta  03:45:12.49 +24:28:02.2 4.29 B6 V    
  20 Maia    03:45:49.61 +24:22:03.9 3.86 B7 III  
  21 Asterope 1 03:45:54.48 +24:33:16.2 5.64 B8e V   
  22 Asterope 2 03:46:02.90 +24:31:40.4 6.41 B9/A0 Vn 
  23 Merope   03:46:19.57 +23:56:54.1 4.17 B6 IV   
Eta 25 Alcyone  03:47:29.08 +24:06:18.5 2.86 B7e III  
  27 Atlas   03:49:09.74 +24:03:12.3 3.62 B8 III  
 BU 28 Pleione  03:49:11.22 +24:08:12.2 5.09v B8e p
Plejády
Mapa hvězd v otevřené hvězdokupě M45
zdroj: seds.org
Plejády
Záběr na zákryt Plejád Měsícem z dubna 2005
zdroj: www.astro.cz/apod

Autor článku: Ota Kéhar
Aktualizace: 16. 2. 2007

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti