Západočeská pobočka

Pozorujeme částečné zatmění Slunce

V pátek 20. března 2015 v dopoledních hodinách budeme moci na území České republiky pozorovat částečné zatmění Slunce. Je to poslední zatmění Slunce pozorovatelné na našem území v tomto desetiletí. Měsíc při svém putování po obloze zakryje více než 70% slunečního disku. Srovnatelné zatmění budeme moci pozorovat až 12. 8. 2026. Proto neváhejte a najděte si chvilku na pozorování tohoto nevšedního astronomického úkazu, které bude zpestřeno o možnost pozorování planety Venuše na denní obloze.


Členové Západočeské pobočky České astronomické společnosti se proto rozhodli pro veřejnost uspořádat pozorování hned na několik místech v Plzeňském kraji. Naše stanoviště budou na Mikulášském náměstí v Plzni, ve Spáleném Poříčí a také se s našimi členy můžete setkat na pozorovacím místě Hvězdárny a planetária Plzeň na Masarykově náměstí v Plzni. Připraveny budou dalekohledy na pozorování samotného zatmění, propagační materiály a tematické výstavy (Mikulášské náměstí, Masarykovo náměstí). Celý program však bude významně záviset na počasí. Akce se uskuteční pouze za jasného počasí, proto sledujte náš facebook facebook, kde vás budeme informovat o podrobnostech.


Místa, na kterých naleznete naše členy s dalekohledy:

Mikulášské náměstí v Plzni: 20. 3. 2015 od 9:30 do 12:00 (ve spolupráci s Církevním gymnáziem Plzeň a Gymnáziem Plzeň)

Náměstí ve Spáleném Poříčí: 20. 3. 2015 od 9:30 do 12:00

Náměstí T. G. Masaryka v Plzni: 20. 3. 2015 od 9:30 do 12:00 (ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Plzeň)


Akce je určena nejenom pro laickou veřejnost, ale i pro místní školy zcela zdarma!! Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí, proto sledujte naše facebookové stránky, kde vás budeme aktuálně informovat!! Podrobnější informace o pozorování částečného zatmění Slunce na území České republiky naleznete na stránkách www.astro.cz/zatmeni.


Částečné zatmění Slunce bude viditelné z celé Evropy , ze severních oblastí Afriky, severozápadní části Asie, části Atlantiku a Severního ledového oceánu. Pokud budete chtít pozorovat úplné zatmění Slunce, tak se budete muset vydat do oblastí Severního moře nebo na Faerské ostrovy či Špicberky, kde se budete moci potkat s největší skupinou astronomů. Šířka samotného pásu totality bude až 462,6 km. V Plzni začíná Měsíc „ukrajovat“ sluneční disk přibližně v 9:35 hod. Maximální fáze zatmění nastane v 10:44, kdy Měsíc zakryje téměř 75% slunečního disku. Úkaz skončí v 11:56, kdy dojde k poslednímu „kontaktu“ Měsíce se slunečním diskem. Je to čas, kdy končí částečné zatmění Slunce. V případě nepříznivého počasí, ale nemusíte být nešťastní, protože mezi roky 2021 – 2030 budeme moci spatřit v České republice až 7 částečných slunečních zatmění.


Při pozorování slunečního zatmění je třeba dbát na bezpečnost! Ačkoliv půjde o opravdu výrazné zatmění, nezakrytá část Slunce bude stále dost intenzivním zdrojem světla a bez použití vhodných pomůcek může při přímém pozorování hrozit trvalé poškození zraku! Doporučujeme použít speciální brýle pro pozorování zatmění, které jsou k dostání na hvězdárnách, folii Baader AstroSolar k zakoupení například u firmy SUPRA (www.supra-dalekohledy.cz/clanky/pozorovani-slunce/), případně svářečský filtr stupně 13 a vyššího. Další informace naleznete na stránce www.astro.cz/bezpecnost.


Doporučujeme:

[1] Facebookové stránky Západočeské pobočky ČAS
[2] Naše pozorování ze zatmění Slunce a Měsíce
[3] O částečném zatmění Slunce 20.3.2015 na stránkách astro.cz

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 21. 3. 2015

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti