Západočeská pobočka

Evropská noc vědců

Logo

Evropská noc vědců „Researchers' Night“ je projekt Evropské unie, který se stal jednou z největších akcí pořádaných každoročně na podporu vědy a techniky v EU. Tato akce má v rámci Evropy mnohaletou tradici a v České republice se pořádá již od roku 2005. Projekt je koncipovaný jako rozsáhlé setkání vědecko-technických pracovníků s veřejností při společných aktivitách, které mají za cíl vědu a techniku přiblížit veřejnosti. Jubilejní desátý ročník Evropské noci vědců, který realizovala Západočeská pobočka České astronomické společnosti, se uskutečnil 26. 9. 2014 v Domažlicích za účasti řady místních škol, Hvězdárny a planetária Plzeň a Oddělení fyziky KMT PEF ZČU v Plzni.

Logo

Hlavní část našeho programu se odehrávala od 16h na Domažlickém náměstí Míru. Kde bylo postaveno hned několik velkých i menších stanů, ve kterých desítky demonstrátorů předváděly pokusy z fyziky, chemie, biologie a dalších oborů. Západočeská pobočka ČAS se prezentovala oblíbenou show „Astronomická kuchařka“, při které můžete například ochutnat jedlou kometu (odkaz na video). Tento oblíbený pokus pak sklízí velké ohlasy, zejména mezi těmi nejmenšími. K dispozici byly připravené i dalekohledy pro pozorování vesmírných objektů jak členu Západočeské pobočky, tak i odborných pracovníku Hvězdárny a planetária Plzeň. K tomuto účelu bylo domluvené i zhasnutí veřejného osvětlení na náměstí pro zlepšení pozorovacích podmínek. Bohužel k samotnému pozorování astronomických objektů nedošlo, protože obloha byla po celou dobu zatažena nízkou oblačností. Proto jsme mohli s dalekohledy pozorovat jen zajímavé objekty v okolí náměstí.

V místním Domažlickém kinosále kina Čakan byly připraveny odborné přednášky členů Západočeské pobočky ČAS a pracovníků Hvězdárny a planetária Plzeň. Posluchači se tak mohli seznámit s největšími dalekohledy světa, dozvědět se o tom, zda existuje voda na Marsu, jak vznikají polární záře nebo kdy Zemi čeká další srážka s kosmickým tělesem. V průběhu celého večera probíhala vědomostní soutěž o odbornou astronomickou literaturu, která vyvrcholila losováním tří nejúspěšnějších řešitelů před závěrečnou přednáškou. Celkem se přednášek zúčastnilo více než 120 posluchačů.

Celý program byl ukončen ve 23h vylitím posledních zbytků tekutého dusíku do místní kašny. Návštěvníci, kteří vydrželi až do samotného závěru, tak mohli spatřit poslední pokus, který dostal označení „hrnečku vař“ viz přiložená fotografie.

Letošní ročník měl řadu nej. Byl jednou z největších akcí, které jsme pořádali, jak do počtu zúčastněných organizací, tak samotných demonstrátorů. Zároveň byl nejvzdálenější velkou akcí, což byl velký nápor na naši logistiku. Stal se taky nejdražší akcí. Byl to taky první ročník bez finanční podpory hlavního koordinátora Techmánie, který selhal při získávání dotace. Přesto byla Evropská noc vědců v Domažlicích jedna z nejnavštěvovanějších Noci vědců v desetileté historii pořádání Západočeské pobočky ČAS s návštěvností necelých 2000 návštěvníků. Je tedy velká škoda, že se o podobných úspěších neziskových organizací nikde nedočtete, ani v elektronických médiích, natož v prohlášení hlavního koordinátora, jehož návštěvnost v Plzni nepřesáhla ani jednu 1000. Kladu si tedy otázku, k čemu potřebujeme hlavního koordinátora Techmánii, který nedokáže zajistit dotaci na ENV natož pak ocenit takový úspěch, třeba jen pár větami ve své tiskové zprávě.

Na závěr svého článku bych rád ještě jednou poděkoval všem organizátorům a účastníkům, kteří se podíleli jak na organizaci, tak i na samotném průběhu velmi vydařené akce. Velký dík samozřejmě patří i zástupcům města Domažlice, bez jejichž přispění by se akce nedala realizovat.

A kde nás najdete v příštím roce? Na to je vcelku jednoduchá odpověď. Rádi bychom v příštím roce navštívili okresní město Tachov.


Galerie fotografií Radky Žákové a Michala Hrona:

Odkazy na fotogalerie na webu:
Gymnázium Domažlice
Domažlický deník
ZŠ M.S.G. Staška

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 24. 11. 2014

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti