Západočeská pobočka

DNY VĚDY A TECHNIKY V PLZNI

DNY VĚDY A TECHNIKY V PLZNI jsou nejvíce navštěvovanou akcí, které se Západočeská pobočka České astronomické společnosti účastní během roku. Letošní již devátý ročník se uskutečnil v termínu 12. a 13. 9. 2014. Podobně jako v předchozích letech si malí i velcí návštěvníci mohli v našem stánku vyrobit a také vystřelit raketu z PET láhví. Na improvizovaném „kosmodromu“ kromě již zmiňovaných raket z PET láhví startovaly i rakety na tuhá a alternativní paliva. Náš stánek byl tradičně umístěn před budovou Západočeského muzea společně se stánky Hvězdárny a planetária Plzeň, Hvězdárny v Rokycanech a Oddělení fyziky FPE, kde se jednotlivé aktivity pořádajících organizací vzájemně doplňovaly. Jedna z nejnavštěvovanějších „atrakcí“ našeho stanoviště byla jednoznačně dusíkatá show, která mimo jiné spočívala v explozi PET láhví naplněných dusíkem. Bohužel celý letošní program byl značně ovlivněn nepříznivým počasím, což se do značné míry projevilo i na návštěvnosti. Téměř celý pátek pršelo a tak nás zachránila až sobota, kdy se počasí alespoň trochu umoudřilo a přestalo pršet. Akce se dle našich odhadů zúčastnilo cca 8000 návštěvníků. Příjemným zpestřením byl štáb České televize, který si vybral do své reportáže i naše aktivity viz odkaz na archiv České televize.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 18. 10. 2014

© 2006-2022 Západočeská pobočka České astronomické společnosti