Západočeská pobočka

Jak dopadlo pozorování v Manětíně

Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s městem Manětín, Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a Oddělením fyziky PEF ZČU Plzeň uspořádaly pro širokou veřejnost v termínu 29. 8. 2014 akci, která měla za cíl přiblížit veřejnosti jejich popularizační aktivity. Podobnou akci jsme uspořádali v Manětíně již v roce 2013 během prázdninových měsíců. Protože předchozí ročník svojí návštěvností předčil všechna naše očekávání, rozhodli jsme se i pro letošní ročník zachovat stejný program. Ale proč děláme tyto popularizační aktivity zrovna v Manětíně? Tato oblast Plzeňského kraje má velmi dobré astronomické pozorovací podmínky, které vedly nakonec také k tomu, že za několik málo dní dojde k vyhlášení Manětínské oblasti tmavé oblohy na katastru deseti obcí včetně města Manětína.

Termín naší manětínské akce byl vybrán záměrně tak, aby se shodoval s akcí Dovolená s dalekohledem, která se koná nedaleko Manětína, a kde se pravidelně scházejí astronomové z celé republiky. Některé astronomy jsme s žádostí o spolupráci oslovili přímo, ostatní si mohli přečíst výzvu na našich plakátech. Bohužel nikdo nakonec nepřijel a přednost tak pravděpodobně dostal závěrečný táborák, což bylo mírným zklamáním, ale nikterak to neovlivnilo celkový průběh naší akce.

Bohužel větší vliv na zdárný průběh akce mělo nakonec počasí. Den před samotným pozorováním bylo krásné jasné počasí, zcela ideální pro konání plánované páteční akce. Nicméně po uveřejnění předpovědi počasí Českým hydrometeorologickým ústavem na pátek 29. 8., se mi značně přitížilo. A mnohem horší to bylo v pátek, kdy v Plzni při nakládání materiálů do připravené dodávky pršelo tak, že jsme nakládání museli o nějakou chvilku posunout.

Komplikace se nám nevyhnuly ani při instalaci přivezených materiálů v Manětíně. Z důvodu avizované nepřízně počasí jsme měli připravené dvě varianty, tzv. suchá a tzv. mokrá pro nepřízeň počasí. Mokrá varianta spočívala v tom, že vyložíme všechny věci v místním kinosále, kde by se odehrával celý program. Jenomže po složení materiálu v předsálí kinosálu a odjezdu dodávky zpět do Plzně, se obloha začala pomalu ale jistě protrhávat, až se nakonec protrhala natolik, že se bez větších problémů nechalo pozorovat Slunce. Nakonec se tedy přivezená technika stěhovala z kinosálu na místní náměstí, kde jsme pak s astronomickými dalekohledy vydrželi pozorovat až do naplánované 23 hodiny. Kromě připravených dalekohledů na pozorování sluneční fotosféry a chromosféry si mohli účastníci akce prohlédnout na noční obloze i řadu deep-sky objektů. Bohužel v průběhu večera byly pozorovací podmínky velmi proměnlivé, ale i tak se u velkých dalekohledů jakými byly například Meade 350 nebo Newton 406 vystřídalo velké množství pozorovatelů. Kromě samotného pozorování na náměstí se účastníci mohli seznámit s celou řadou zajímavých pokusů u stánku Oddělení fyziky PEF ZČU, kde si například mohli sáhnout i na 200 000V. Pro ty nejmenší zde byly nainstalované hry s astronomickou tématikou. Zároveň se nám podařilo připravit i drobné dárky ve formě krabiček s Manětínskou tmou, ale o tom až v příštím článku.

Kromě samotného programu na náměstí probíhal v průběhu odpoledne i přednáškový program v místním kinosále. První přednášku na téma Největší dalekohledy světa přednesl od 18 hodin Ondřej Trnka, po něm následovala krátká prezentace projektu Manětínská oblast tmavé oblohy, který přednesl Lumír Honzík. Blok přednášek pak ukončil Petr Kulhánek, který hovořil o cestě za polárními zářemi.

Celkově můžeme hodnotit akci jako úspěšnou, protože se na přednášku dostavila skoro stovka posluchačů a na místním náměstí byla tato cifra zajisté překonána. Na druhou stranu byla účast oproti loňskému ročníku slabší. Proč tomu tak bylo, je těžké odhadnout.

Velký dík patří všem, kteří byli ochotni přijet do Manětína a zapojit se do našeho programu.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 10. 9. 2014

© 2006-2022 Západočeská pobočka České astronomické společnosti