Západočeská pobočka

Ornitologická vycházka

V sobotu 26. 4. 2014 jsme měli opět možnost se zúčastnit akce pojmenované Vítání ptačího zpěvu, kterou si připravil Nepomucký ornitologický spolek (NOS) pod vedením Václava Kováře. Akce se uskutečnila ve Spáleném Poříčí, kde jsme se sešli v 8 hodin před místním zámkem, který byl zvolen jako výchozí bod naší cesty. Odtud jsme mohli vidět na komíně zahnízděného čápa bílého, ale marně jsme vyhlíželi rorýse, kteří sice letos již také dorazili, ale v tuto ranní hodinu nebyli ještě vidět. Po úvodním slově našeho průvodce v zámeckém parku pokračovala naše cesta malebnou krajinou kolem potoka Bradava až k hrázi rybníku Hvížďalka. V průběhu procházky jsme se učili rozpoznávat jednotlivé druhy našich opeřenců, které jsme vábili na jejich hlasy pouštěné z připravených nahrávek, a proto jsme některé druhy mohli pozorovat z bezprostřední blízkosti. Pro odchyt ptáků byly nainstalovány pod hrází rybníka dvě sítě, kam se postupně podařilo chytit např. nádherné ledňáčky říční, ale také pěnici černohlavou, konipase, kosa, skorce vodního a další druhy, které byly okroužkovány a následně vypuštěny zpět do přírody. Akce se velmi povedla, nejenom díky velkému množství okroužkovaných ptáků, ale i samotnou účastí a po dlouhé době i krásným počasím. Z přiložených fotografií si pak můžete udělat obrázek o celém průběhu akce.

Autoři fotografií: Josef Jíra a Ondřej Trnka.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 5. 5. 2014

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti